Ministerie van Handel gaat 2500 ingehuurd personeel aanwerven

Ministerie van Handel
Ministerie van Handel

Het ministerie van Handel zal 2500 gecontracteerde personeelsleden aanwerven. Tewerkgesteld worden in overeenstemming met de "Principes betreffende de tewerkstelling van gedetacheerd personeel", bepaald door clausule (B) van artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 4 en het besluit van de ministerraad van 06.06.1978 en genummerd 7/15754, zoals zoveel als het aantal hieronder vermelde posities per vacante opdracht;

Voor details van advertentie KLIK HIER

1. Gecontracteerde inspectiefunctionaris met mondeling examen,
2. Gecontracteerde douanehandhavingsfunctionaris met praktisch (fysieke vaardigheid) en mondeling examen,
3. Gedetacheerd Kantoorpersoneel wordt geworven op basis van de KPSS-scorerangschikking.

Ministerie van Handel om gecontracteerd personeel aan te werven

TOEPASSINGSGEGEVENS

Aanvragen worden digitaal ontvangen tussen 21.11.2022 en 30.11.2022 tot 17 uur vanaf de aanvraagdeadline. Kandidaten die zich voor het examen willen aanmelden, moeten zich aanmelden via de Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Aanvragen per post of op een andere manier worden niet geaccepteerd.

De aanvragers die niet aan een van de vereiste voorwaarden voldoen, worden niet beoordeeld.

De resultaten van het aanmeldings-, plaatsings- en lichamelijke vaardigheidsexamen, evenals de datum, tijd en plaats van het mondelinge examen worden aangekondigd in het gedeelte Aankondigingen van de website van trade.gov.tr. Daarnaast kunnen kandidaten straks via de Career Gate alle informatie over hun examens inzien.

ONDERZOEKSVOORWAARDEN

a) Om te voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48,

b) De leeftijd van vijfendertig jaar niet hebben bereikt op de eerste januari van het jaar waarin het toelatingsexamen wordt afgenomen (geboren op of na 01.01.1987 kunnen een aanvraag indienen),

c) Recht, internationale betrekkingen, politieke wetenschappen en internationale betrekkingen, economie, economie, openbaar bestuur, politieke wetenschappen en openbaar bestuur, bedrijfskunde, financiën, econometrie, arbeidseconomie en arbeidsverhoudingen, statistiek, internationaal Afstuderen aan de afdelingen handel en logistiek, internationale handel en zaken, internationale handel en financiën, financiën en bankwezen, douanezaken, boekhouding en financieel beheer of van de bovengenoemde afdelingen van instellingen voor hoger onderwijs in het buitenland waarvan de gelijkwaardigheid / gelijkwaardigheid is goedgekeurd door de Hoger Onderwijsraad, als ze afgestudeerd zijn aan de afdelingen die als gelijkwaardig/gelijkwaardig aan de betreffende afdelingen worden beschouwd, moeten ze de door YÖK goedgekeurde gelijkwaardigheids-/gelijkwaardigheidsdocumenten in jpeg-indeling scannen en toevoegen aan het aanvraagsysteem.),

d) Om een ​​score van 2022 (zeventig) en hoger te behalen van het KPSS P3-scoretype in het Public Personnel Selection Exam gehouden door OSYM in 70,

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen