Ministerie van Volksgezondheid 3e termijn Eerste keer en herplaatsing Tekenaankondiging gepubliceerd!

Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Voor de behoeften van het ministerie van Volksgezondheid en zijn gelieerde ondernemingen en andere openbare instellingen en organisaties, volgens het aanvullende artikel van de basiswet inzake gezondheidsdiensten en de verordening inzake de procedures en beginselen voor de aanstelling van bepaald gezondheidspersoneel dat in openbare instellingen moet worden aangesteld en Organisaties door Lot, experts en gespecialiseerde artsen, arts, gespecialiseerde tandarts, tandarts en apothekerspersoneel voor de eerste keer of herplaatsingswerkzaamheden en procedures zullen worden uitgevoerd door een loterij in een computeromgeving door de notaris in het kader van de aangekondigde kalender.

Voor details van advertentie KLIK HIER

Deze trekking zal plaatsvinden in twee afzonderlijke plaatsingen als de eerste plaatsing en de tweede plaatsing voor kandidaten met de titel van apotheker, en alleen de tweede plaatsing zal worden aangevraagd voor andere titels en branches.

  • 1. In plaatsing 'Voor het Turkse Agentschap voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen zal personeel worden geworven met de titel apotheker die een vreemde taal beheerst en afgestudeerd is aan master- of doctoraatsprogramma's'.
  • 2. In plaatsing Voor het ministerie van Volksgezondheid en aangesloten instellingen en andere openbare instellingen en organisaties zal personeel worden aangeworven onder de titel van apotheker, tandarts, tandarts, arts en specialist.

ALGEMENE BEGINSELEN

1) Aanvragen worden ingediend binnen de termijnen die zijn gespecificeerd in de trekkingskalender door het e-government gate-identiteitsverificatiesysteem in te voeren via het personeelsinformatiesysteem (PBS) dat zich op de website van het directoraat-generaal van het ministerie van Volksgezondheid bevindt (yhgm.saglik. gov.tr).

2) De plaats en tijd van de trekking worden aangekondigd op het internetadres (yhgm.saglik.gov.tr).

3) Kandidaten die zullen solliciteren, vullen het sollicitatieformulier elektronisch in op PBS, bewaren en finaliseren hun voorkeuren tussen de datums die zijn gespecificeerd in de loterijkalender. Na het afrondende proces worden de applicatie-informatie en voorkeuren niet gewijzigd. Aanvragen die niet zijn afgerond, worden niet in behandeling genomen.

4) Het definitieve aanvraagformulier wordt niet afzonderlijk als fysieke documenten verzonden.

5) Buitenlanders van Turkse afkomst, die binnen het toepassingsgebied van wet nr. 2527 vallen, zijn verplicht om het document waaruit blijkt dat ze zijn ingeschreven in het bevolkingsregister bijgehouden door de Algemene Directie Bevolking en Burgerschapszaken in de elektronische omgeving te registreren via de Applicatiesysteem.

6) Kandidaten met andere titels en branches dan de titel van apotheker kunnen alleen een keuze maken voor de tweede plaatsing en kunnen maximaal tien (2) keuzes maken. Kandidaten die verklaren te willen worden geplaatst bij de algemene loterij worden op de openstaande vacatures bij het algemene kavel geplaatst indien zij niet in hun voorkeuren kunnen worden geplaatst.

Onder de kandidaten met de titel van Apotheker kunnen degenen die voldoen aan de voorwaarden vermeld in het 'C'-gedeelte van deze aankondigingstekst een aanvraag indienen voor 'de aanwerving van personeel met de titel apotheker die een vreemde taal beheerst voor de Turkse geneesmiddelen en medische hulpmiddelen Agency en zijn afgestudeerd aan master- of doctoraatsprogramma's, of beide stages als ze dat willen, kunnen een keuze maken voor (1e stage en/of 1e stage). Van de kandidaten in deze situatie worden degenen die op de 2e plaatsing zijn geplaatst niet meegerekend in de 1e plaatsing. Degenen die niet geplaatst konden worden op de 2e plaatsing en zij die niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in het 'C' deel van deze aankondigingstekst zullen deelnemen aan de 1e plaatsing indien zij een voorkeur hebben voor de 2e plaatsing. Deze personen kunnen maximaal één (2) voor de 1e plaatsing en maximaal tien (1) voor de 2e plaatsing kiezen. Kandidaten die aangeven door algemene trekking op de 10e plaatsing geplaatst te willen worden, worden geplaatst in de vacante vacatures door algemene trekking indien zij niet in hun voorkeuren geplaatst kunnen worden. Bij de 2e plaatsing is er geen algemene tekenoptie.

7) Degenen die zich willen aanmelden voor de trekking en hun inschrijving willen laten annuleren, kunnen hun inschrijving voor de loterij elektronisch annuleren via PBS tot vrijdag 30 september 2022 - vrijdag 14 oktober 2022 om 18:00 uur. Degenen die de tekenaanvraag hebben geannuleerd, kunnen deze tekening niet opnieuw aanvragen.

8) Aanvragen die naar aanleiding van het onderzoek niet passend worden geacht, worden ter vervanging van melding op PBS bekendgemaakt met de redenen voor afwijzing, de bezwaren worden elektronisch ontvangen en de uitslag wordt via PBS bekend gemaakt.

9) Bij de herplaatsing van degenen die zich hebben teruggetrokken of geacht worden te zijn teruggetrokken uit de ambtenarij, wordt rekening gehouden met de termijnen vermeld in artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 97. Onder degenen die zich in deze situatie bevinden, zullen de aanvragen van degenen die een maand hebben tot het einde van hun handicap vanaf de uiterste aanvraagdatum worden aanvaard.

10) Bij het benoemingsbericht van de kandidaten die zijn geplaatst in de functies van het ministerie van Volksgezondheid en aangesloten instellingen, wordt uitgegaan van het adres dat door de kandidaat in de aanvraag is opgegeven.

11) Degenen die als gevolg van de trekking in een staf of positie zijn geplaatst, kunnen gedurende één jaar na de bekendmaking van de resultaten van de trekking niet opnieuw deelnemen aan de loterij.

12) Sollicitaties van kandidaten die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in de tekst van de aankondiging worden niet in behandeling genomen. Degenen van wie de aanvraag per ongeluk is geaccepteerd en door loting is geplaatst, worden niet benoemd en worden geannuleerd, zelfs als hun afspraken zijn gemaakt.

13) Sollicitaties van kandidaten die documenten missen of onjuiste sollicitaties indienen, worden als ongeldig beschouwd.

14) Na de trekking zal een archiefonderzoek worden gedaan naar de kandidaten die zijn geplaatst in de functies van het ministerie van Volksgezondheid en Aangesloten Organisaties, en hun benoeming zal worden gedaan nadat het archiefonderzoek is afgerond. Degenen wiens archiefonderzoek negatief is, worden niet toegewezen, en zelfs als ze zijn gedaan, worden ze geannuleerd.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen