Wat is een districtsgouverneur, wat doet hij, hoe wordt hij? Salarissen van District Gouverneur in 2022

Wat is een districtsgouverneur, wat doet hij, hoe wordt hij? Salarissen van District Gouverneur in 2022
Wat is een districtsgouverneur, wat doet hij, hoe wordt hij? Salarissen van District Gouverneur in 2022

De districtsgouverneur is de vertegenwoordiger van de regering in het district. De districtsgouverneur is verantwoordelijk voor het algemeen bestuur van het district. Volgens de vestigingswetten van de ministeries zijn er organisaties in het district waar nodig. Deze organisatie (met uitzondering van de gerechtelijke en militaire organisatie genoemd in de laatste alinea van het vierde artikel) staat onder het bevel van de districtsgouverneur.

Hoe word je een districtsgouverneur?

Om districtsgouverneur te worden, is een 4-jarige bachelordiploma vereist, maar deze criteria zijn niet voldoende. Tegelijkertijd is er een vereiste om af te studeren aan bepaalde niet-gegradueerde afdelingen. Dus, wat zijn de afdelingen van de afdeling om het werk van de districtsgouverneur te doen?

  • Politicologie,
  • Wet,
  • Economie,
  • Business,
  • Faculteiten Economie en Bestuurswetenschappen,

Afgestudeerden van deze afdelingen hebben het recht om te solliciteren om districtsgouverneur te worden. Personen die zijn afgestudeerd aan een ander vakgebied dan deze afdelingen hebben niet het recht om een ​​aanvraag in te dienen bij het kantoor van de districtsgouverneur. Na het voldoen aan de relevante voorwaarden en het besproken sollicitatieproces, kazanTegelijkertijd worden personen aangesteld op het Kabinet van de Gouverneur.

Vooral tijdens dit proces bereiden Kandidaten-kandidaten hun scriptie voor het gouverneurschap voor. Degenen die voor deze scriptie een voldoende hebben behaald, worden geacht een belangrijke stap te hebben gezet om Districtsgouverneur te worden. De belangrijkste factor is natuurlijk het afstuderen van de betreffende afdelingen en het realiseren van dit afstuderen in het kader van het 4-jarige bachelortraject.

Voorwaarden om districtsgouverneur te zijn – 2022

Net als in voorgaande jaren blijven de voorwaarden om districtsgouverneur te zijn ook in 2022 geldig. Kandidaten die aan de vereiste sollicitatie-eisen voldoen en aan alle factoren voldoen, maken een belangrijke kans om District Gouverneur te worden. Dus, wat zijn de vereisten om gouverneur te worden?

  • U moet jonger zijn dan 35 jaar om het examen van de districtsgouverneur te mogen afleggen.
  • Daarnaast is er een vereiste om af te studeren van de bovengenoemde afdelingen.
  • Er is een vereiste om ten minste 70 punten te behalen in overeenstemming met het examen dat moet worden afgelegd voor het districtsgouverneurschap.
  • Met het behalen van dit examen zijn er 4 verschillende interviewexamens.
  • Goede resultaten behalen door middel van 4 interviews onderscheidt zich als een belangrijke stap om een ​​District Gouverneur te worden.

Na al deze examens en interviews krijgen individuen die District Gouverneur willen worden een stage van 3 jaar na succesvolle afronding van dit proces. Het is absoluut noodzakelijk om deze stages op verschillende plaatsen met succes te doorlopen.

Salarissen van District Gouverneur in 2022

Naarmate ze vorderen in hun loopbaan, zijn de posities waarin ze werken en de gemiddelde salarissen die ze ontvangen de laagste 19.000 TL, de gemiddelde 24.200 TL, de hoogste 49.530 TL.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen