122 Ministerie van Land- en Bosbouw zal personeel aanwerven

Ministerie van Land- en Bosbouw om personeel in dienst te nemen
Ministerie van Land- en Bosbouw om personeel in dienst te nemen

Gecontracteerd personeel, gepubliceerd in het staatsblad van 657 en genummerd 4, voor gebruik in de provinciale eenheden van de algemene directie van de bosbouw van het ministerie van Land- en bosbouw in overeenstemming met de paragraaf (artikel B) van de wet nr. 06.06.1978 inzake ambtenaren nr. 7. In overeenstemming met subparagraaf (b) van het aanvullende artikel 15754 in de Principes over de wijziging van de principes met betrekking tot de operatie, bijlage-28.06.2007 bij de posities in bijlage-26566, zonder schriftelijke en / of mondelinge examens af te leggen, op basis van de KPSS (B) groepsscore ranking. In totaal zullen 2 (honderdtweeëntwintig) gecontracteerd personeel worden aangeworven uit de afstudeerrichtingen vermeld in -1.


ALGEMENE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

 • Om te voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in artikel 657 van wet nr. 48,
 • Tijdens het werken in de status van gecontracteerd personeel volgens de paragraaf (B) van artikel 657 van de wet nr. 4; Gecontracteerd personeel dat van kracht is geworden in artikel 1, lid B, van wet nr. 657 en met het besluit van de Raad van Ministers van 4 en over degenen wier dienstcontracten zijn geëindigd of die hebben verzocht om plaatsing in de gecontracteerde personeelsposities in bijlage 6.6.1978. Er moet rekening mee worden gehouden dat de bepalingen in de derde en vierde alinea van bijlage 7 van de beginselen met betrekking tot de operatie van toepassing zijn. Benoemingen van degenen die in deze functies worden geplaatst en die niet binnen de werkingssfeer van de uitzonderingen vallen zoals gespecificeerd in de derde en vierde alinea van de bijlage, artikel 15754 van de Beginselen inzake de tewerkstelling van gecontracteerd personeel
  Het zal gedaan worden.
 • De aanvragen van degenen die niet over de gespecificeerde kwalificaties beschikken en niet kunnen documenteren, worden niet geaccepteerd. Bovendien zullen de contracten van degenen van wie wordt aangenomen dat ze op elke datum valse / ongeldige documenten hebben afgegeven en die een vals document hebben opgesteld, tegen hen worden vervolgd, zelfs als het contract is ondertekend en de belasting is betaald, en wordt deze vergoeding gecompenseerd met de wettelijke rente.

TOEPASSING SPECIALE VOORWAARDEN

 • Een minimumscore van 2018 hebben behaald in KPSSP3- en KPSSP94-punten, inclusief de KPSS (B) -groep in 60,
 • Niet ouder zijn dan 36 jaar vanaf de laatste aanvraagdatum,
 • Voor degenen die zijn afgestudeerd aan een gebied van middelbare onderwijsinstellingen en solliciteren naar de functie van ondersteunend personeel (chauffeur);
 • Met een C-class licentie,
 • Een man zijn,
 • Voor degenen die solliciteren naar een advocaatpositie;
 • Om een ​​advocaatlicentie te hebben,

AANVRAAGPROCEDURES

 • Kandidaten tussen 01/06/2020 - 12/06/2020 http://isealim.ogm.gov.tr Ze passen hun e-governmentwachtwoorden toe vanuit het systeem op.
 • De aanmeldingsprocedures eindigen in de nacht van 12/06/2020 om 23:59 uur. Deze periode wordt zeker niet verlengd. Persoonlijk worden aanvragen per post, petitie of ander formulier niet geaccepteerd.
 • Kandidaten moeten een e-governmentwachtwoord verkrijgen voordat ze solliciteren.
 • Elke kandidaat kan zich slechts vanaf één trainingsprogramma aanmelden voor de posities die zijn vermeld in BIJLAGE 2 in de aankondiging.
 • Kandidaten kunnen maximaal 2 voorkeuren maken voor posities met minder dan 10 provincies in bijlage 10 en voor posities met meer dan 10 provincies.

Voor details van advertentie KLIK HIER


sohbet

Feza.Net

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen

Gerelateerde artikelen en advertenties