Wanneer betaalt EYT Pensioen? EYT Eerste salarisbetalingsschema

Wanneer wordt het EYT-pensioensalaris betaald EYT Eerste salarisbetalingsschema
Wanneer EYT-pensioensalaris wordt uitbetaald EYT Eerste salarisbetalingsschema

De EJT-regeling voor degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, is gepubliceerd in het Staatsblad en in maart zijn meer dan 1,5 miljoen aanvragen ontvangen. Terwijl het pensioenproces van een deel van de EYT-leden wordt afgerond, werken SGK-medewerkers hard om de transacties van de begunstigden uit te voeren. Zelfs als er hier een vertraging is in het betalen van een salaris, krijgen alle EYT-aanvragers die in maart hebben gesolliciteerd al hun rechten per 1 april. Aan de andere kant hebben EYT-leden recht op 3 extra uitkeringen naast hun pensioen. Wel: "Wanneer wordt het EYT-pensioen uitbetaald, wordt het eerste salaris in april uitbetaald?" Dit is de datum waarop de eerste salarissen van EYT worden uitbetaald. Hier is het eerste salarisbetalingsschema in EYT

EYT-AANVRAGEN GESTART

Met de inwerkingtreding van de EJT-verordening en de publicatie van de wet in het Staatsblad is de aanvraagprocedure per 3 maart van start gegaan.

Petitie IN MAART MAANDELIJKS VANAF 1 APRIL

Vanaf de dag dat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, kunnen EYT-leden die aan de voorwaarden hebben voldaan een pensioenverzoek indienen. Pensioenen van degenen die de petitie op een willekeurige dag in maart indienen, gaan in op 1 april. Het maakt niet uit of het verzoekschrift op de 1e of de 31e van de maand wordt ingediend.

Werknemers met de status 4A (SSK) verlaten eerst de werkplek en dienen daarna een pensioenverzoek in. Personen die onder de reikwijdte van 4C (Pensioenfonds) vallen, kunnen met pensioen gaan na goedkeuring van de pensionering van de instelling waarvoor ze werken. EYT-deelnemers die niet aan de voorwaarden hebben voldaan, krijgen hun pensioen uitbetaald vanaf het begin van de maand volgend op de aanvraagdatum, wanneer zij een pensioenaanvraag indienen vanaf de datum waarop zij aan de voorwaarden voldoen.

WANNEER WORDT DE EERSTE BETALING VAN DE MAANDEN UITGEVOERD?

Sociale Zekerheidsinstelling (SGK) rondt pensioenaanvragen in normale jaren binnen twee weken af. Doordat honderdduizenden EYT-leden tegelijkertijd hun pensionering aanvragen, is het mogelijk dat de onderzoeken dit jaar wat tijd in beslag nemen, waardoor er vertraging ontstaat bij de eerste maandbetaling. Het maakt echter niet uit wanneer de eerste maandelijkse betaling wordt gedaan, vanaf 1 april wordt een afkoopsom betaald. Er zullen geen rechten verloren gaan. EYT-leden die in maart een petitie hebben ingediend, ontvangen ook een bonus van 2000 TL vanwege het Ramadanfeest in april.

4A BETALINGSDAGEN SSK PENSIOEN

 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 9, op de 17e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 7, op de 18e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 5, op de 19e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 3, op de 20e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 1, op de 21e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 8, op de 22e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 6, op de 23e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 4, op de 24e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 2, op de 25e van de maand,
 • Toewijzingsnummers waarvan het laatste cijfer een 0 is, worden gemaakt op de 26e van de maand.

4B BAĞ-KUR PENSIOENBETALINGSDAGEN

 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 9,7 en 5, op de 25e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 3, 1, op de 26e van de maand,
 • Het laatste cijfer van het toewijzingsnummer is 8, 6 en 4, op de 27e van de maand,
 • Degenen met het laatste cijfer van het toewijzingsnummer 2 en 0 ontvangen hun pensioen op de 28e van elke maand.

Günceleme: 31/03/2023 13:10

Vergelijkbare advertenties