Ministerie van Landsverdediging gaat assistent-expert aanwerven

Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie

Tewerkgesteld bij het Ministerie van Landsverdediging, de Generale Staf en de Force Commands; Assistent Loopbaanspecialist wordt geleverd conform de bepalingen van de “Rijksregeling Deskundigheidsregeling Defensie” en “Rijksdienst Deskundigheidsregeling Defensie”.

Voor details van advertentie KLIK HIER

Elke kandidaat heeft maar één keuze.

Personeel dat zal worden aangeworven als assistent-experts op het gebied van nationale defensie bevindt zich in de centrale organisatie van het ministerie van nationale defensie (Ankara); Het als assistent-specialist van de strijdkrachten aan te werven personeel zal werkzaam zijn bij de generale staf en het centrale hoofdkwartier van de strijdkrachtencommando's (Ankara).

Kandidaten die zijn afgestudeerd aan buitenlandse universiteiten moeten het door de Raad voor Hoger Onderwijs goedgekeurde gelijkwaardigheidsattest uploaden naar het systeem vanuit het scherm "Onderwijsinformatie toevoegen".

Kandidaten voeren de naam, het adres en de titel van hun laatste werkplek in, indien van toepassing, op het tabblad "Laatste werkplekinformatie".

Kandidaten vermeld in de sollicitatievoorwaarden; Ze voeren het document in een vreemde taal in dat is geaccepteerd door de Council of Higher Education (YÖK) en hebben internationale geldigheid via het scherm "Exameninformatie toevoegen" en uploaden het document met het examenresultaat naar het systeem. Sollicitaties van kandidaten die hun documenten niet in het systeem uploaden, worden niet geaccepteerd. (De informatie van de kandidaten die de YDS binnenkomen, wordt automatisch ingetrokken.)

Kandidaten moeten het voorbeeld-cv invullen in de examenaankondiging en dit uploaden naar het systeem vanuit het scherm "Overige informatie en documenten".

Met betrekking tot zaken die niet in de aankondigingstekst zijn gespecificeerd, zal actie worden ondernomen in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetgeving.

De regels in deze gids kunnen worden gewijzigd wanneer het Ministerie van Landsverdediging dit nodig acht na de publicatiedatum van de gids. Kandidaten moeten de updates volgen die tijdens de sollicitatieperiode in de advertentie moeten worden aangebracht.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR EXAMEN

a) Om te voldoen aan de algemene voorwaarden in artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 48,
b) de leeftijd van vijfendertig niet hebben bereikt op de eerste dag van januari van het jaar waarin het examen wordt afgenomen,

c) Om de kwalificaties te laten bepalen voor elke kadertitel gespecificeerd in de Kwalificatietabel,

ç) Zelfs als de in artikel 53 van het Turkse wetboek van strafrecht genoemde termijnen zijn verstreken; misdaden tegen de veiligheid van de staat, misdaden tegen de grondwettelijke orde en het functioneren van deze orde, verduistering, afpersing, omkoping, diefstal, fraude, valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, frauduleus Niet te worden veroordeeld voor faillissement, manipulatie van aanbestedingen, vervalsing van prestaties , het witwassen van eigendomswaarden die voortkomen uit misdaad of smokkel,

d) Een basisscore hebben van de relevante scoretypes gespecificeerd in de kwalificatietabel in de openbare personeelsselectie-examens (KPSS) gehouden door het Measurement, Selection and Placement Centre Presidency (ÖSYM) in 2021 en 2022,

e) De score hebben behaald die is gespecificeerd in de kwalificatietabel van de YDS/e-YDS of vreemde taalexamens die als gelijkwaardig zijn aanvaard door de Higher Education Council (YÖK) of internationaal geldig, uitgevoerd door het Measurement, Selection and Placement Centre Presidency (ÖSYM . uploaden naar systeem)

f) Op tijd een aanvraag hebben ingediend en de gevraagde documenten en informatie samen met het aanvraagdocument indienen. (Documenten die na de deadline naar het systeem zijn geüpload of per post zijn verzonden, worden niet verwerkt.)

EXAM TOEPASSING

a) Aanvragen worden tussen 24 maart en 24 april 2023 online ingediend via personeltemin.msb.gov.tr.
OPMERKING: Verzend niet met de hand of post etc. buiten de openbare netwerkomgeving. Vooraanmeldingen worden niet geaccepteerd.

b) Kandidaten gaan naar de website personneltemin.msb.gov.tr ​​​​en openen het sollicitatiescherm met hun e-government wachtwoord. Vervolgens wordt hij/zij via de toepassingswizard naar het scherm Voorkeur maken geleid door alle stappen te doorlopen en maakt hij/zij een keuze door op de betreffende aankoop te klikken. Kandidaten kunnen hun voorkeuren controleren door op de knop "Toon mijn voorkeuren" te klikken na het voltooien van het selectieproces.

c) Kandidaten kunnen hun voorkeuren wijzigen tot de deadline voor aanmelding.

Günceleme: 24/03/2023 10:58

Vergelijkbare advertenties