Directoraat-generaal Mijnbouw en Petroleumzaken zoekt schoonmaakpersoneel!

Algemene Directie van Mijnbouw en Petroleum Zaken Inhuren Schoonmaak Officer
Schoner

Van het Ministerie van Energie en Natuurlijke Hulpbronnen, Directoraat-generaal Mijnbouw en Aardoliezaken; 657 gecontracteerde functies voor ondersteunend personeel die moeten worden tewerkgesteld in overeenstemming met artikel 4/B van de ambtenarenwet nr. 4, in het kader van de beginselen met betrekking tot de tewerkstelling van gedetacheerd personeel, die in werking is getreden met het besluit van de ministerraad van 06 /06/1978 en genummerd 7/15754, schriftelijk en/of Zonder mondeling examen, plaatsing vindt plaats op basis van de groepsscorerangschikking 2022 van het Openbaar Personeelsonderzoek (KPSS) (B), zoals hieronder weergegeven.

Voor details van advertentie KLIK HIER

APPLICATIE VOORWAARDEN

a) Om te voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48,

b) Om de kwalificaties te hebben die vereist zijn voor de functie die de voorkeur heeft,

c) In 2022 het groepsexamen KPSS (B) hebben afgelegd,

ç) De leeftijd van vijfendertig jaar niet hebben bereikt op de eerste januari van het jaar waarin de laatste aanvraag werd gedaan, (Degenen geboren op 01.01.1988 en later kunnen een aanvraag indienen.)

d) Niet ontslagen te zijn van dienst of beroep tijdens het werken in een openbare instelling,

e) Niet werken als een 4/B gecontracteerd personeel in een openbare instelling en organisatie,

f) Tijdens het werken in openbare instellingen en organisaties op grond van een contract overeenkomstig artikel 657/B van de ambtenarenwet nr. 4, is het contract niet beëindigd door de instellingen wegens handelen in strijd met de principes van het servicecontract binnen de laatste jaar, of het contract niet eenzijdig is opgezegd binnen de contractperiode,

g) geen militaire dienst hebben voor mannelijke kandidaten die de leeftijd van militaire dienst hebben bereikt,

h) Geen ziekte hebben die hem ervan kan weerhouden zijn plicht voortdurend uit te voeren.

AANVRAAGMETHODE, DUUR EN VEREISTE DOCUMENTEN

a) Kandidaten kunnen hun kandidatuur indienen tussen 27/03/2023-05/04/2023 tot 23:59:59 op de e-Government "Algemeen Directoraat Mijnbouw en Petroleumzaken - Career Gate Public Recruitment" of "Career Gate". (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) zal worden vastgehouden via het internetadres.

b) De sollicitaties van de kandidaten van wie de kwalificaties niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend en de sollicitaties die per fax, persoonlijk of per post zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

c) Kandidaten KPSS-score, opleiding, militaire dienst, strafblad en bevolkingsinformatie worden tijdens de sollicitatie via de webservices van de betreffende instellingen via e-Government verkregen en sollicitaties worden ontvangen, dus documenten worden niet bij de kandidaten opgevraagd in dit stadium. Als er een fout is in de genoemde informatie van de kandidaten, moeten ze de nodige updates / correcties van de relevante instellingen aanbrengen voordat ze solliciteren. (Kandidaten van wie de afstudeergegevens van de middelbare school niet kunnen worden verkregen, zullen hun diploma's zelf in het systeem uploaden.)

ç) Kandidaten van wie het contract door hun instellingen wordt opgezegd of van wie het contract eenzijdig door hun instellingen wordt opgezegd terwijl ze voltijds werken in arbeidscontracten (4/B) bij openbare instellingen en organisaties, om te documenteren dat ze de wachttijd van een jaar, moet een goedgekeurd servicedocument indienen dat is verkregen van hun voormalige instellingen, in pdf, en ze moeten op het moment van aanvraag worden geüpload in jpeg-indeling.

Günceleme: 24/03/2023 11:08

Vergelijkbare advertenties