Ministerie van Volksgezondheid rekruteert 31 gecontracteerd personeel

Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

De aankondiging met betrekking tot de aanwerving van 31 gecontracteerde personeelsleden door het ministerie van Volksgezondheid werd gepubliceerd in het Staatsblad. 600 duizend 6 van het gecontracteerde personeel dat zal worden aangeworven met de KPSS-score zullen verpleegkundigen zijn, 69 vroedvrouwen en 1530 duizend 22 gezondheidstechnici-gezondheidstechnici.

Voor details van advertentie KLIK HIER

Centrale plaatsing door OSYM volgens de resultaten van het Public Personnel Selection Examination (KPSS) van 657 gecontracteerd gezondheidspersoneel in het kader van paragraaf (B) van artikel 4 van de ambtenarenwet nr. 663 en artikel 45/A van wetsdecreet nr. 31.600 om te worden tewerkgesteld in de provinciale organisatiediensten van het ministerie van Volksgezondheid.

De verdeling van ingehuurde personeelsfuncties naar titel/branche en opleidingsniveau is weergegeven in de bijlage.

KPSS-2023/5 Preference Guide, waarin personeelsfuncties op contractbasis zijn opgenomen die de voorkeur kunnen krijgen op het niveau van het voortgezet onderwijs, associate degree en bachelor, zal worden gepubliceerd op de website van OSYM.

In het selectieproces worden de resultaten van het 2022 KPSS Undergraduate-examen gebruikt voor functies op bachelorniveau, 2022-KPSS Associate Degree voor associate degree-functies en 2022-KPSS Secondary Education-examenresultaten voor functies op secundair onderwijsniveau.

Kandidaten kunnen tussen 28 maart 2023 en 03 april 2023 hun keuze maken door hun TR-identiteitsnummer en wachtwoord in te voeren op de website van ÖSYM, volgens de regels die worden vermeld in de voorkeursgids. Voorkeurslijsten die per post worden verzonden of persoonlijk worden afgeleverd bij ÖSYM of het ministerie van Volksgezondheid, zijn niet geldig.

Onder het ministerie van Volksgezondheid, gecontracteerd personeel overeenkomstig artikel 663/A van wetsdecreet nr. 45, of gecontracteerd personeel overeenkomstig paragraaf (B) van artikel 657 van wet nr. 4, en in andere openbare instellingen en organisaties of in openbare universitaire medische faculteiten ziekenhuizen/gezondheidspraktijken en onderzoekscentra van wet nr. 657 De in deze voorkeursgids gespecificeerde functies van degenen die werken als gecontracteerd personeel in overeenstemming met paragraaf (B) van artikel 4, die niet vallen onder de gespecificeerde uitzonderingen in het derde en vierde lid van aanvullend artikel 6.6.1978 van de Principes inzake de tewerkstelling van gedetacheerd personeel, dat in werking is getreden bij het besluit van de ministerraad van 7 en genummerd 15754/1, verdient niet de voorkeur. Zelfs als de plaatsing van degenen die in deze situatie de voorkeur geven door ÖSYM wordt gedaan, zullen hun benoemingen niet plaatsvinden in overeenstemming met de bovengenoemde wetgeving.

Tijdens het werken als contractueel personeel in overeenstemming met artikel 663/A van wetsdecreet nr. 45 binnen het orgaan van het ministerie van Volksgezondheid of in overeenstemming met artikel 657, paragraaf (B) van wet nr. 4 bij het ministerie van Gezondheids- of andere openbare instellingen en organisaties (inclusief academische ziekenhuizen); Bijlage 657 van de beginselen betreffende de tewerkstelling van gedetacheerd personeel, die van kracht werd door de beslissing van de Ministerraad van 4 en genummerd 6.6.1978/7, in paragraaf (*) van artikel 15754 van wet nr. 1, voor degenen van wie het servicecontract is afgelopen of die ervoor hebben gekozen om in de gecontracteerde functies in deze gids te worden geplaatst. Er dient rekening mee te worden gehouden dat het bepaalde in het derde en vierde lid (**) van het e artikel zal worden toegepast. Onder degenen die in deze functies worden geplaatst, worden degenen die niet vallen binnen de reikwijdte van de uitzonderingen genoemd in het derde en vierde lid van het aanvullende artikel 1 van de Beginselen indienstneming van ingehuurd personeel niet benoemd.

(*) De bepaling in paragraaf (B) van artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 4: “… Degenen die op deze manier tewerkgesteld zijn, kunnen het contract door hun instellingen beëindigen wegens schending van de principes van het dienstencontract of het contract opzeggen door de voorzitter binnen de contractperiode, behoudens de uitzonderingen bepaald door het besluit van de voorzitter.Zij kunnen niet worden tewerkgesteld in de gecontracteerde personeelsposities van de instellingen tenzij een jaar is verstreken vanaf de datum van beëindiging in geval van eenzijdige beëindiging , of vanaf het einde van het contract als ze het contract niet verlengen.”

(**) Bepalingen in het derde en vierde lid van aanvullend artikel 1 van de Principes betreffende de tewerkstelling van gedetacheerd personeel: “… In geval het contract van het ingehuurd personeel wordt beëindigd door de instellingen wegens schending van de principes van de dienstcontract of eenzijdige beëindiging van het contract binnen de contractperiode, a Tenzij het jaar is verstreken, kan hij niet worden herplaatst in gecontracteerde personeelsfuncties van openbare instellingen en organisaties.

Contract;

  • a) Van werknemers die parttime zijn of beperkt door de duur van het project,
  • b) Degenen die hun titels hebben gewijzigd door ze toe te wijzen aan functies met betrekking tot titels in het bijgevoegde schema 4, die zijn uitgegeven vanwege hun educatieve status, in het kader van artikel 4,
  • c) Ondanks verzoek om herplaatsing vanwege echtgenoot of gezondheidstoestand; Degenen die de bepalingen van bijlage 3 (b) of (c) niet kunnen toepassen om een ​​van de redenen dat er geen service-eenheid is om naar over te schakelen, er is een eenheid maar er is geen vacante functie met dezelfde titel en kwaliteit, of deze kan niet voldoen aan de feitelijke werkomstandigheden gedurende ten minste één jaar, eenzijdige terminanten kunnen opnieuw in dienst worden genomen zonder dat zij aan een termijn van één jaar worden onderworpen. "

Günceleme: 28/03/2023 10:13

Vergelijkbare advertenties