Staatstheaters rekruteren 121 gecontracteerd personeel

Algemene Directie van Staatstheaters
Directoraat Generaal van de Staat Theaters

De Algemene Directie van Staatstheaters, Gecontracteerd Personeel, die in werking is getreden bij het besluit van de Ministerraad van 657/4/6 en genummerd 6/1978, tewerkgesteld in de centrale en provinciale organisatie-eenheden van de Algemene Directie binnen het toepassingsgebied van paragraaf (B) van artikel 7 van de Ambtenarenwet nr. 15754 In overeenstemming met subparagraaf (b) van de eerste paragraaf van bijlage 2 van de Principes inzake werkgelegenheid, zullen in totaal 2022 gecontracteerde personeelsleden worden aangeworven voor de functies gespecificeerd in de onderstaande lijst, gebaseerd op de KPSS (B) groepsscoreranglijst van 121, zonder schriftelijke of mondelinge examens.

Voor details van advertentie KLIK HIER

ALGEMENE VOORWAARDEN

De hierboven gevraagde kwalificaties, de algemene voorwaarden in artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48 en de speciale voorwaarden gespecificeerd voor de aangekondigde vacante functie worden gezocht voor de sollicitanten:

  • Turks staatsburger zijn,
  • Ten minste 18 jaar oud zijn vanaf de deadline voor aanmelding,
  • Om niet te worden beroofd van openbare rechten,
  • Zelfs als de in artikel 53 van het Turkse wetboek van strafrecht genoemde termijnen zijn verstreken; misdaden tegen de veiligheid van de staat, zelfs indien gratie wordt verleend of een gevangenisstraf van een jaar of langer wordt opgelegd wegens een opzettelijk gepleegd misdrijf, misdaden tegen de grondwettelijke orde en het functioneren van deze orde, verduistering, afpersing, omkoping, diefstal, fraude, vervalsing, misbruik van vertrouwen, frauduleus Niet te worden veroordeeld voor faillissement, manipuleren van biedingen, manipuleren van prestaties, witwassen van eigendomswaarden die voortkomen uit misdaad of smokkel,
  • In termen van militaire dienst voor mannelijke kandidaten; niet betrokken te zijn bij militaire dienst, actieve militaire dienst te hebben vervuld of te worden uitgesteld of overgeplaatst naar de reserveklasse,
  • Geen psychische aandoening hebben waardoor hij zijn taak niet voortdurend kan vervullen,

METHODE EN PLAATS VAN TOEPASSING

1- Aanvragen worden elektronisch ontvangen binnen 15 (vijftien) dagen (tot het einde van de werktijd op de laatste dag) vanaf de datum van publicatie van deze aankondiging in het Staatsblad.

2-Kandidaten die willen solliciteren, moeten solliciteren via e-Government General Directorate of State Theatres Career Gate-Public Recruitment of Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Persoonlijk ingediende aanvragen worden niet geaccepteerd en aanvragen per post of op een andere manier worden niet geaccepteerd.

3-Kandidaten die zijn afgestudeerd aan onderwijsinstellingen in het buitenland of in Turkije en gelijkwaardig zijn met betrekking tot de in deze aankondiging gezochte onderwijsstatus, moeten hun documenten die de gelijkwaardigheid in pdf-formaat aantonen, uploaden naar het veld "Gelijkwaardigheidscertificaat" onder het tabblad "Andere documenten" tijdens de sollicitatie.

4- Aangezien de KPSS-score, opleiding, afdeling waar ze van afgestudeerd zijn, militaire dienst, strafblad en identiteitsinformatie van de kandidaten zullen worden verkregen via de webservices van de relevante instellingen via e-overheid, zullen deze documenten niet bij de kandidaten worden opgevraagd bij de aanvraagfase. Kandidaten die fouten/onvolledige informatie hebben in de genoemde informatie van de kandidaten of van wie de informatie niet uit het systeem komt, moeten de nodige updates/correcties van de relevante instellingen aanbrengen voordat ze solliciteren, en degenen van wie de afstudeerinformatie niet automatisch komt, moeten hun afstuderen indienen certificaten in pdf-formaat naar het gedeelte "Afstudeercertificaat" onder het tabblad "Overige documenten" moeten worden gedownload.

5-Opdat de kandidaten van wie het contract is beëindigd of van wie het contract eenzijdig is beëindigd door hun instellingen terwijl ze werken in gecontracteerde personeelsfuncties (4/B) in openbare instellingen en organisaties, moeten verklaren dat ze de wachttijd van een jaar hebben voltooid periode, moeten ze tijdens hun aanvraag het goedgekeurde dienstdocument dat ze van hun voormalige instellingen hebben verkregen, in pdf-formaat indienen. Ze moeten worden geüpload naar het veld "4/B Dienstdocument" onder het tabblad "".

6-Kandidaten moeten het Service Statement-document uploaden, dat ze van de e-Overheid zullen ontvangen met behulp van de SSI-registratie en serviceverklaring / optie een document met streepjescode maken, in pdf-formaat, in het veld "SGK Service Statement" onder de "Andere documenten" " tabblad tijdens de toepassing.

7-Kandidaten die solliciteren naar de functies van Protection and Security Officer; Het "KGG-identiteits- en lengte-/gewichtsdocument" in pdf-formaat onder het tabblad "Uw andere documenten" tijdens de sollicitatie, met de identiteitskaarten van de particuliere bewaker en de lengte- / gewichtsstatus gespecificeerd in de Bijzondere voorwaarden voor kandidaten, zodat beide zijkanten zijn zichtbaar. moeten worden geüpload naar het veld.

8-Elke sollicitatie die niet laat zien "Uw transactie is succesvol afgerond..." op het Career Gate-Public Recruitment Platform wordt niet in behandeling genomen. Daarom moeten kandidaten controleren of het sollicitatieproces is voltooid.

9-Nadat het sollicitatieproces is voltooid, moeten de kandidaten controleren of hun sollicitatie is voltooid op het scherm "Mijn sollicitaties". Sollicitaties die "Applicatie ontvangen" niet weergeven op het scherm "Mijn sollicitaties", worden niet beoordeeld.

10-Aanvragers zijn ervoor verantwoordelijk om het aanvraagproces foutloos, volledig en in overeenstemming met de in deze aankondiging gespecificeerde problemen te laten verlopen, en om de vereiste documenten in het aanvraagstadium naar het systeem te uploaden. Kandidaten die zich niet aan deze voorwaarden houden, kunnen geen aanspraak maken op rechten.

11- Als wordt vastgesteld dat de kandidaten die op contractbasis worden aangeworven niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in deze aankondiging en de relevante wetgeving, worden hun sollicitaties niet beoordeeld. Bovendien worden de contracten van degenen die niet voldoen aan de sollicitatievoorwaarden zonder vergoeding en opzegging beëindigd.

Günceleme: 16/01/2023 10:50

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen