Directoraat-generaal Veiligheid gaat 13 duizend politieagenten aanwerven

Directoraat-generaal Veiligheid om duizend politieagenten aan te werven
Directoraat-generaal Veiligheid gaat 13 duizend politieagenten aanwerven

Centra voor beroepsopleiding van de politie aangesloten bij het presidentschap van de politieacademie vanaf een van de examens voor selectie van openbaar personeel in 2021 of 2022, gehouden door ÖSYM voor niet-gegradueerden met een minimumscore van P3 (60,00) en een minimumscore van P2022 in het examen voor selectie van openbaar personeel in 93 gehouden voor associate degree-afgestudeerden ( 65,00) en hoger, op voorwaarde dat zij voldoen aan de andere voorwaarden die zijn vermeld in de Regeling voor de toegang tot centra voor beroepsopleidingen van de politie, die is gepubliceerd in het Staatsblad van 06.06.2015 en genummerd 29378, niet-gegradueerde (8.160) man ( 2.240) vrouwen, associate degree graduate (800) man, (1.800) vrouw, in totaal (13.000) studenten zullen worden toegelaten.

Voor details van advertentie KLIK HIER

Kandidaten kunnen tot de deadline van 14 november 25, 2022 uur, hun Vooraanmelding voor Kandidaatselectie doen door in te loggen met hun e-overheidswachtwoord vanaf het adres pa.edu.tr tussen 25 – 2022 november 17.00. In de toelatingsregeling voor centra voor beroepsopleidingen van de politie worden “mannelijke en vrouwelijke kandidaten van wie de vooraanmelding is ontvangen, afzonderlijk gerangschikt van de hoogste naar de laagste score, en kandidaten tot tien keer het quotum voor mannelijke en vrouwelijke studenten voor die periode worden uitgenodigd persoonlijk te solliciteren. Deze bepaling is niet van toepassing op de echtgenoten of kinderen van de martelaar en de gehandicapte.” de uitspraak is geldig. De echtgeno(o)t(e) of kinderen van de martelaar en de arbeidsongeschikte betalen bij het indienen van hun vooraanmeldingen krachtens deze bepaling geen examengeld; Aanmeldingskosten en accountinformatie worden aangekondigd op de officiële website van het politieacademievoorzitterschap (pa.edu.tr) voor kandidaten die in aanmerking komen om deel te nemen aan het 29e termijn POMEM-toelatingsexamen.

Kandidaten die slagen voor de examens en die zijn opgeleid in centra voor beroepsopleiding van de politie en die aan het einde van de opleiding slagen, worden aangesteld als politieagenten.

De toegangsvoorwaarden voor de genoemde aankoop staan ​​hieronder vermeld. Het examenrooster voor werving wordt bekendgemaakt op de officiële website van het voorzitterschap van de Politieacademie (pa.edu.tr).

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen