Directoraat-generaal Kadaster en Kadaster gaat 426 arbeidscontractanten aanwerven

Directoraat-generaal Kadaster en Kadaster
Directoraat-generaal Kadaster en Kadaster

Om in dienst te kunnen treden bij de provinciale diensteenheden van de Algemene Directie Kadaster en Kadaster moesten in totaal 1 (vierhonderdzesentwintig) ingehuurd personeel, waaronder 425 (één) Gedetacheerd Kantoorpersoneel en 426 (vierhonderdzesentwintig) vijf) Gecontracteerde technici, wier regio, provincie en eenheid zijn gespecificeerd in de bijgevoegde lijst, werden toegewezen aan de functies van staat nr. 657. Gecontracteerd personeel zal worden aangeworven om in dienst te worden genomen in het kader van paragraaf (B) van artikel 4 van de Ambtenarenrecht, gebaseerd op de KPSS(B)-groepsscorerangschikking volgens subparagraaf (b) van het eerste lid van bijlage-2 van de Beginselen inzake het in dienst nemen van ingehuurd personeel.

Voor details van advertentie KLIK HIER

ALGEMENE VOORWAARDEN
1) Om te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in de alinea's (657), (48), (1), (4), (5) en (6) van subparagraaf (A) van de eerste alinea van artikel 7 van de Ambtenarenwet nr. 8.

2) Niet op contractbasis werkzaam zijn in openbare instellingen en organisaties met dezelfde titel als de aan te vragen titel.

3) Artikel 657/B van de Ambtenarenwet nr. 4; “Degenen die op deze manier tewerkgesteld zijn, kunnen niet worden tewerkgesteld in de gecontracteerde personeelsposities van de instellingen, tenzij er een jaar is verstreken vanaf de datum van beëindiging, in het geval dat hun contracten door hun instellingen worden beëindigd wegens handelen in strijd met de beginselen van de dienst contract of indien zij het contract eenzijdig beëindigen, behoudens de uitzonderingen bepaald door het presidentieel besluit, tijdens de contractperiode.” om aan de bepaling te voldoen.

TOEPASSINGSMETHODE EN DUUR
1) Aanvragen zullen worden ingediend van 01.12.2022 tot 11/12/2022 om 23:59 via e-State General Directorate of Kadaster and Cadastre - Career Gate - Public Recruitment of Career Gate alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​. Aanvragen die persoonlijk, per koerier of per post worden gedaan, worden niet geaccepteerd.

2) Informatie over de KPSS-score van de kandidaten, opleiding, afdeling waar ze zijn afgestudeerd, militaire dienst, strafblad en identiteitsinformatie zullen tijdens de aanvraag worden verkregen via de webservices van de relevante instellingen via e-overheid, dus er worden geen documenten opgevraagd van de kandidaten in dit stadium. Als er een fout is in de genoemde informatie van de kandidaten, moeten ze de nodige updates / correcties van de relevante instellingen doorvoeren voordat ze solliciteren. De door de benoemingsgerechtigden in te dienen stukken worden separaat gepubliceerd.

3) Kandidaten die zijn afgestudeerd aan onderwijsinstellingen in het land of in het buitenland en die een gelijkwaardigheid hebben met betrekking tot het onderwijsniveau dat in deze aankondiging wordt gevraagd, moeten hun documenten die de gelijkwaardigheid aantonen in het systeem uploaden in pdf- of jpeg-indeling.

4) Mannelijke kandidaten die fouten in hun militaire dienstinformatie hebben, moeten solliciteren nadat hun militaire informatie is gecorrigeerd door een legerdienstafdeling.

5) Kandidaten kunnen de evaluatieresultaten van de sollicitatie, het plaatsingsproces en de resultaatinformatie volgen op het Career Gate-Public Recruitment Platform en er wordt geen schriftelijke kennisgeving gedaan. Kandidaten zijn verplicht de aankondigingen te volgen die zijn gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Kadaster en Kadaster (www.tkgm.gov.tr) met betrekking tot het proces en de bereikte stappen. 6) Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van hun sollicitaties op het Career Gate-Public Recruitment Platform en dienen te controleren of de sollicitatieprocedures zijn doorlopen.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen