Ministerie van Volksgezondheid voor aanwerving van 31183 gecontracteerd personeel

Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Tewerkgesteld in de provinciale organisatie-service-eenheden van het ministerie van Volksgezondheid, 657 gecontracteerd personeel binnen de reikwijdte van paragraaf (B) van artikel 4 van de ambtenarenwet nr. 1.183, paragraaf (B) van artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 4 en artikel 663/A van wetsdecreet nr. 45 In totaal zullen 30.000 gecontracteerd personeel, van wie 31.183 gecontracteerd gezondheidspersoneel, worden aangeworven door OSYM op basis van de resultaten van de openbare personeelsselectie Examen (KPSS).

De verdeling van ingehuurde personeelsfuncties naar titel/branche en opleidingsniveau is weergegeven in de bijlage.

KPSS-2022/11 Preference Guide, waarin personeelsfuncties op contractbasis zijn opgenomen die de voorkeur kunnen krijgen op het niveau van het voortgezet onderwijs, associate degree en bachelor, zal worden gepubliceerd op de website van OSYM.

In het selectieproces worden de resultaten van het 2022 KPSS Undergraduate-examen gebruikt voor functies op bachelorniveau, 2022-KPSS Associate Degree voor associate degree-functies en 2022-KPSS Secondary Education-examenresultaten voor functies op secundair onderwijsniveau.

Kandidaten kunnen tussen 30 november 2022 en 5 december 2022 hun keuze maken door hun TR-identiteitsnummer en wachtwoord in te voeren op de website van ÖSYM volgens de regels die zijn gespecificeerd in de voorkeursgids. Voorkeurslijsten die per post worden verzonden of persoonlijk worden afgeleverd bij ÖSYM of het ministerie van Volksgezondheid, zijn niet geldig.

Onder het ministerie van Volksgezondheid, ingehuurd personeel overeenkomstig artikel 663/A van wetsdecreet nr. 45, of ingehuurd personeel overeenkomstig paragraaf (B) van artikel 657 van wet nr. 4, en in andere openbare instellingen en organisaties of in openbare universitaire medische faculteiten ziekenhuizen/gezondheidspraktijken en onderzoekscentra van de wet nr. 657 Onder degenen die werken in de hoedanigheid van ingehuurd personeel in overeenstemming met paragraaf (B) van artikel 4, degenen die niet vallen binnen de reikwijdte van de uitzonderingen vermeld in het derde en vierde lid van het aanvullende artikel 6.6.1978 van de Beginselen betreffende de tewerkstelling van gedetacheerd personeel, in werking getreden bij het besluit van de Ministerraad van 7 en genummerd 15754/1, verdienen niet de voorkeur. Ook als de plaatsing van degenen die in deze situatie de voorkeur geven door OSYM wordt gedaan, zal hun benoeming niet plaatsvinden in overeenstemming met de bovengenoemde wetgeving.

Tijdens het werken als gecontracteerd personeel in overeenstemming met artikel 663/A van wetsdecreet nr. 45 binnen het orgaan van het ministerie van Volksgezondheid of in overeenstemming met paragraaf (B) van artikel 657 van wet nr. 4 in het ministerie van Gezondheids- of andere openbare instellingen en organisaties (inclusief universitaire ziekenhuizen); Bijlage 657 van de Principes betreffende de tewerkstelling van gedetacheerd personeel, die van kracht werd met het besluit van de Ministerraad van 4 en genummerd 6.6.1978/7, in paragraaf (*) van artikel 15754 van wet nr. 1, voor degenen van wie de dienstcontracten zijn afgelopen of die ervoor hebben gekozen om in de gecontracteerde posities in deze gids te worden geplaatst.Er moet rekening mee worden gehouden dat de bepalingen in het derde en vierde lid (**) van het e artikel zullen worden toegepast. Tewerkstelling van gedetacheerd personeel van degenen die in deze functies zijn geplaatst.

Zij die niet vallen onder de uitzonderingen genoemd in het derde en vierde lid van aanvullend artikel 1 van de Related Principles worden niet benoemd.

(*) De bepaling in paragraaf (B) van artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 4: “… Degenen die op deze manier tewerkgesteld zijn, kunnen het contract alleen beëindigen tenzij hun contract door hun instellingen wordt beëindigd wegens schending van de principes van het dienstcontract of behoudens de uitzonderingen bepaald door het besluit van de voorzitter tijdens de contractperiode. In geval van beëindiging kunnen zij pas na verloop van een jaar in dienst worden genomen in de gecontracteerde personeelsposities van de instellingen."

(**) Bepalingen in het derde en vierde lid van aanvullend artikel 1 van de Principes betreffende de tewerkstelling van gedetacheerd personeel: “… In geval het contract van het ingehuurd personeel wordt beëindigd door de instellingen wegens schending van de principes van de dienstcontract of eenzijdige beëindiging van het contract binnen de contractperiode, a Tenzij het jaar is verstreken, kan hij niet worden herplaatst in gecontracteerde personeelsfuncties van openbare instellingen en organisaties.

Contract;

  • a) Van werknemers die parttime zijn of beperkt door de duur van het project,
  • b) Degenen die hun titels hebben gewijzigd door ze toe te wijzen aan functies met betrekking tot titels in het bijgevoegde schema 4, die zijn uitgegeven vanwege hun educatieve status, in het kader van artikel 4,
  • c) Ondanks verzoek om herplaatsing vanwege echtgenoot of gezondheidstoestand; Degenen die de bepalingen van bijlage 3 (b) of (c) niet kunnen toepassen om een ​​van de redenen dat er geen service-eenheid is om naar over te schakelen, er is een eenheid maar er is geen vacante functie met dezelfde titel en kwaliteit, of deze kan niet voldoen aan de feitelijke werkomstandigheden gedurende ten minste één jaar, eenzijdige terminanten kunnen opnieuw in dienst worden genomen zonder dat zij aan een termijn van één jaar worden onderworpen. "

Günceleme: 28/11/2022 10:39

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen