Ministerie van Transport en Infrastructuur gaat 19 vaste werknemers aanwerven

Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

4857 (negentien) vaste werknemers zullen worden aangeworven in het kader van de bepalingen van Arbeidswet nr. 19 om te worden tewerkgesteld in de provinciale organisatie-eenheden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en de Regeling betreffende de Procedures en Principes die moeten worden toegepast op de Openbare instellingen en organisaties uitgegeven op basis van deze wet.

Voor details van advertentie KLIK HIER

VORM VAN TOEPASSING, PLAATS EN DATUM

Sollicitaties zullen worden ingediend tussen de data 28.11.2022 - 02.12.2022 via de website van het Turkse uitzendbureau (İŞKUR).

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Nr. 2527 van een Turks buitenlands nobel beroep dat ze vrij en kunst in Turkije, openbare, particuliere organisaties of de bepalingen van de wet inzake geregistreerde arbeidsverantwoordelijkheid in het bedrijfsleven als Turks staatsburger kunnen uitoefenen,

2) Om de leeftijd van 18 jaar te hebben voltooid,

3) Misdrijven tegen de veiligheid van de staat, misdrijven tegen de grondwettelijke orde en het functioneren ervan, misdrijven tegen de nationale defensie, misdrijven tegen staatsgeheimen en spionage, verduistering, afpersing, omkoping, diefstal, fraude, vervalsing, misbruik van vertrouwen, frauduleus bankroet, zelfs met gratie. om niet veroordeeld te worden voor de misdaden van het vervalsen van de aanbesteding, het vervalsen van de uitvoering van de handeling, het witwassen van de activa die voortvloeien uit het misdrijf of smokkel,

4) Geen enkele relatie hebben met militaire dienst voor mannelijke kandidaten (na gedaan, geschorst of vrijgesteld),

5) Niet te worden ontslagen of ontslagen uit het beroep door openbare instellingen en organisaties,

6) Niet te worden beroofd van het gebruik van openbare rechten,

7) Geen pensioen, ouderdoms- of invaliditeitspensioen ontvangen van een socialezekerheidsinstelling,

SPECIALE VOORWAARDEN

1) Kandidaten die het voorrangsrecht hebben, moeten in het bezit zijn van een document waaruit hun voorrangsstatus blijkt, vermeld in artikel 5, eerste alinea, van de verordening betreffende de procedures en beginselen die moeten worden toegepast bij de aanwerving van werknemers bij openbare instellingen en organisaties.

2) De proeftijd van het aan te werven personeelslid is maximaal 60 (zestig) dagen, en de arbeidsovereenkomsten van degenen die falen in de proefperiode zullen zonder vergoeding worden beëindigd zonder dat een opzegtermijn vereist is.

3) Aangezien de kandidaten in ploegendienst zullen werken, mogen zij geen belemmering hebben om in ploegendienst te werken.

4) Kandidaten moeten geschikt zijn voor alle klimaat- en reisomstandigheden en mogen geen ziekten of handicaps hebben die hen ervan weerhouden hun taken continu uit te voeren en te reizen zoals vereist.

5) Proces zal worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot andere zaken.

6) Vanaf de laatste dag van de sollicitatie moeten de kandidaten voldoen aan de vereisten van hun beroep met betrekking tot de opleidingsstatus van de titel waarvoor ze hebben gesolliciteerd en de functietitels die ze verkiezen, in de onderstaande tabel.

Günceleme: 28/11/2022 10:51

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen