Voorzitterschap van het Hooggerechtshof gaat zes gehandicapte werknemers aanwerven

Presidium van het Hooggerechtshof om contractueel personeel aan te werven
Voorzitterschap van het Hooggerechtshof

Tewerkgesteld worden in de diensteenheden van het voorzitterschap van het Hooggerechtshof; Volgens de resultaten van het mondeling examen dat door ons Agentschap zal worden gehouden, zullen 657 vaste werknemers (gehandicapten) worden aangeworven via İŞKUR binnen het toepassingsgebied van artikel 4/D van wet nr. 4857, arbeidswet nr. 6 en verordening betreffende de procedures en principes die moeten worden toegepast bij de werving van werknemers in openbare instellingen en organisaties.

Kaders van vaste medewerkers en sollicitatievoorwaarden worden gepubliceerd op de İŞKUR-website. Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tussen 21.11.2022 en 25.11.2022 persoonlijk een aanvraag indienen bij Ankara İŞKUR Provincial Directorate - Çankaya Service Center of door in te loggen op de "Werkzoekende"-link op het internetadres van iskur.gov.tr ​​met hun TR ID-nummer en wachtwoord.

Voor details van advertentie KLIK HIER

APPLICATIE VOORWAARDEN

1. Turks staatsburger zijn, onverminderd de bepalingen van Wet nr. 2527 betreffende de vrijheid van beroep en kunst van buitenlanders van Turkse adel, en werkgelegenheid in openbare, particuliere instellingen of werkplaatsen,

2. Niet te worden beroofd van publieke rechten,

3. De leeftijd van 21.11.2022 jaar hebben bereikt op de eerste aanvraagdatum van het examen (18),

4. Zelfs indien vergeven, misdaden tegen de veiligheid van de staat, misdaden tegen de constitutionele orde en het functioneren van deze orde, misdaden tegen de nationale defensie, misdaden tegen staatsgeheimen en spionage, verduistering, afpersing, omkoping, diefstal, fraude, vervalsing, vertrouwensbreuk, frauduleus faillissement Niet veroordeeld worden voor het manipuleren van de aanbesteding, het manipuleren van de uitvoering van de uitvoering, het witwassen van de uit het misdrijf voortvloeiende eigendomswaarden of smokkel,

5. Niet om welke reden dan ook van openbare instellingen en organisaties worden ontslagen van zijn plicht of beroep,

6. Niet gerelateerd aan militaire dienst voor mannelijke kandidaten (te doen, geschorst of vrijgesteld)

7. Om af te studeren van de school (afdeling/programma) bepaald voor aanmelding vanaf de aanmeldingsdeadline en om andere vereiste documenten te hebben,

8. Geen ouderdoms-, ouderdoms- of invaliditeitspensioen ontvangen van een socialezekerheidsinstelling,

9. Positief resultaat naar aanleiding van het Veiligheidsonderzoek en Archiefonderzoek,

10. Een document te hebben waaruit de in artikel 5, eerste lid, van voornoemde regeling genoemde voorrangsstatus blijkt, onder de kandidaten die het voorrangsrecht hebben in dienstbetrekking,

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen