Turks accreditatiebureau zal 17 gecontracteerd personeel rekruteren

Turks accreditatiebureau
Turks accreditatiebureau

15 (vijftien) assistent-accreditatie-experts en 2 (twee) functies voor administratief personeel zullen worden aangeworven door het Turkse accreditatiebureau (TÜRKAK) via het mondelinge toelatingsexamen. Het aan te werven personeel zal worden tewerkgesteld met een contract voor administratieve dienstverlening in overeenstemming met de bijlagen 375 en bijlage 23, de personeelsregeling van het Turkse accreditatiebureau en het Turkse accreditatiebureau accreditatie-expertiseregeling, in overeenstemming met de relevantie van wetsdecreet nr. 27.

Voor details van advertentie KLIK HIER

ONDERZOEKSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Het dragen van de algemene voorwaarden vermeld in artikel 14/A van de Ambtenarenwet van 7/1965/657 en genummerd 48,

Bijzondere voorwaarden

Voor de functie van Assistent Accreditatie Specialist;
a) De leeftijd van 35 jaar niet hebben bereikt op XNUMX januari van het jaar waarin het toelatingsexamen wordt afgenomen,

b) Om af te studeren aan de afdelingen gespecificeerd in de aankondiging (Tabel-1) van de faculteiten die ten minste vier jaar niet-gegradueerd onderwijs bieden, of aan binnen- en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs waarvan de gelijkwaardigheid is goedgekeurd door de Council of Higher Education,

c) Ten minste 2021 of meer punten hebben behaald op het Openbaar Onderzoek Personeelsselectie (KPSS) voor de jaren 2022 of 1, vanaf de aanmelddeadline van het toelatingsexamen, van de scoretypes vermeld in de tabel (tabel-70) onderstaand.

Voor de functie Administratief Medewerker;
a) Om af te studeren aan de afdelingen vermeld in de aankondiging (Tabel-2) van de faculteiten die ten minste twee jaar associate degree-onderwijs aanbieden, of aan binnen- en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs waarvan de gelijkwaardigheid is goedgekeurd door de Hoger Onderwijsraad,

b) Op de aanmelddeadline van het toelatingsexamen minimaal 2022 of meer punten te hebben behaald op het Publiek Onderzoek Personeelsselectie (KPSS) voor het jaar 2 met de in onderstaande tabel (Tabel-70) vermelde scoretypen.

Kandidaten die aan de aanmeldingsvereisten voldoen, worden gerangschikt op basis van de hoogste score die ze hebben behaald met het type score dat voor elke groep in Tabel 1 en Tabel 2 hieronder voor elk examen is gespecificeerd, en 4 (vier) keer het aantal kandidaten van elk nader aan te wijzen groep in aanmerking komen voor het toelatingsexamen. Alle kandidaten die dezelfde score hebben behaald als de laatste kandidaat die het recht heeft om deel te nemen aan het toelatingsexamen dat volgens de groepen zal worden gehouden, worden opgeroepen voor het examen.

Kandidaten kunnen slechts op één van de groepen in tabel 1 solliciteren. In het geval dat er niet zoveel aanmeldingen zijn als het aantal kandidaten dat moet worden opgeroepen voor het examen in termen van groepen, of als er geen kandidaat is die het examen heeft gewonnen als gevolg van de aankondiging van het toelatingsexamen, zal het Turkse Accreditatiebureau is bevoegd om het aantal groepen vast te stellen en wijzigingen door te voeren naar functie en behoefte.

APPLICATION DATATES

Aanmeldingsdata toelatingsexamen: tussen 18 november 2022 en 4 december 2022.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen