Wijzigingen in de regeling voor benoeming en verhuizing van leraren

Wijzigingen aangebracht in de regeling voor benoeming en verhuizing van leraren
Wijzigingen in de regeling voor benoeming en verhuizing van leraren

De Regeling tot wijziging van de Regeling benoeming en herplaatsing leraren Ministerie van Onderwijs is in werking getreden na publicatie in de Staatscourant.

Dienovereenkomstig is de wetgeving die is opgenomen in het basisartikel van de betreffende verordening en waarnaar in andere artikelen wordt verwezen, geactualiseerd in overeenstemming met de aangebrachte wijzigingen, en is in het betreffende artikel de Wet op de beroepen van leraar opgenomen.

Aangezien de reikwijdte van degenen die kunnen worden aangesteld om les te geven zonder examen onder de nationale atleten die een diploma behaalden op de Olympische Spelen werd uitgebreid, werd volgens de genoemde wijziging ook de Regeling Toewijzen en Herplaatsen van Leraren op deze manier geregeld.

Nationale atleten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de vereisten voor lesgeven;

a) Degenen die op de eerste drie plaatsen staan ​​in individuele of teamcompetities op de Olympische Spelen of Paralympische Spelen,

b) Degenen die in de top drie van de leeftijdscategorieën senior en junior van de sporttakken die zijn opgenomen in het programma van de Olympische Spelen op de datum van de wedstrijd, die het onderwerp is van het nationale atletencertificaat, zijn geëindigd in de Wereld- en Europese kampioenschappen ,

c) Aan degenen die op de eerste drie plaatsen zijn geëindigd in individuele of teamcompetities in de Olympische zomer- en winterspelen voor de jeugd, georganiseerd door het Internationaal Olympisch Comité,

ç) Universiad Games, Mediterranean Games, Olympische takken, individuele of teamcompetities op de eerste drie plaatsen,

d) Degenen die ons land ten minste tien keer hebben vertegenwoordigd in teamsporten op de Wereld- en Europese kampioenschappen van de sporttakken die zijn opgenomen in het programma van de Olympische Spelen, evenals in de kwalificatiewedstrijden en kwalificatiegroepscompetities die verband houden met deze competities, en hebben behaalde een nationaal atletiekcertificaat,

e) Degenen die op de eerste drie plaatsen staan ​​in individuele of teamcompetities in de Deaflympische Spelen,

f) Het recht om te solliciteren om te worden aangesteld als kandidaat-leraar voor het onderwijzend personeel lichamelijke opvoeding is toegekend aan de drie beste winnaars van de Wereld- en Europese kampioenschappen in de senior- en juniorleeftijdscategorieën van de door het Internationaal Olympisch Comité erkende sporttakken . Aangegeven werd dat de in dit kader te maken benoemingen in coördinatie met het Ministerie van Jeugd en Sport zouden plaatsvinden.

Anderzijds werd de zinsnede "manager en leraar" in subparagraaf (b) van het eerste lid van artikel 41 van hetzelfde reglement gewijzigd in "manager, leraar en deskundige opleider". Zo werd bij het berekenen van de servicescore van de leraren een afspraak gemaakt om de tijd die als gespecialiseerde instructeur in particuliere onderwijsinstellingen werd besteed, te tellen als doorgebracht in het eerste servicegebied van de serviceregio waar de taak werd uitgevoerd.

 

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen