Epidemieën worden besproken op de Near East University

Epidemieën worden besproken op Near East University
Epidemieën worden besproken op de Near East University

Het Epidemic Diseases Symposium, dat op vrijdag 7 oktober zal worden gehouden in de Near East University in samenwerking met de Turkish Microbiology Society, TMC-TRNC Microbiology Platform en Near East University DESAM Research Institute, Mathematics Research Center en Health Operations Center, brengt samen zullen experts uit Turkije en de TRNC het samenbrengen. Er zullen vier sessies worden gehouden op het Epidemic Diseases Symposium, waar veel epidemieën, met name COVID-19, zullen worden besproken.

Voorafgaand aan het symposium sprak prof. dr. Er zal ook een conferentie worden gegeven door Nedim Çakır. De voorzitter van de conferentie is de voorzitter van de Turkish Microbiology Society Prof. dr. Sebahat Aksaray zal het overnemen. In de symposiumsessies die na de conferentie van start gaan, worden de onderwerpen "Laboratory Method in Epidemics", "The Importance of My Mathematical Modeling in the Monitoring and Control of Epidemics", "New Approaches in the Diagnosis and Treatment of Epidemics" en "New Approaches in the Diagnosis and Treatment of Epidemics" en " Vergeten infecties bij epidemieën" zullen worden besproken.

prof. dr. Tamer Şanlıdağ: “De COVID-19-pandemie heeft belangrijke resultaten opgeleverd wat betreft het herinneren aan de verwoestende effecten die epidemieën kunnen hebben op het menselijk leven en de nationale economieën.”

Door te stellen dat de COVID-19-pandemie die de afgelopen jaren is ervaren, zijn effect heeft verloren, heeft het belangrijke resultaten opgeleverd wat betreft het herinneren aan de verwoestende effecten die epidemieën kunnen hebben op het menselijk leven en de nationale economieën. dr. Tamer Şanlıdağ zei: “Als Near East University hebben we aanzienlijke ervaring opgedaan met de onderzoeks- en productontwikkelingsprojecten die we hebben uitgevoerd tijdens de COVID-19-pandemie. Deze ervaring en kennis willen we uitbreiden door onderlinge uitwisselingen die we realiseren door samen te gaan met wetenschappers die belangrijke kennis op dit gebied hebben.
Met de mededeling dat zij in dit opzicht veel belang hechten aan het Epidemic Diseases Symposium, heeft prof. dr. Tamer Şanlıdağ zei: “Met het symposium dat we hebben georganiseerd met de bijdragen van de Turkish Microbiology Society, TMC-TRNC Microbiology Platform en waardevolle wetenschappers van onze universiteit, zullen we ook bijdragen aan de versterking van de samenwerking op het gebied van gezondheid tussen ons thuisland Turkije en de TRNC.”

Assoc. dr. Buket Baddal: “We zullen de samenwerking die we hebben ontwikkeld met de Turkish Microbiology Society tijdens het pandemieproces versterken met het Epidemic Diseases Symposium dat we zullen organiseren.”

Eraan herinnerend dat het TRNC Microbiology Platform in 2019 is opgericht om de samenwerking tussen Turkije en de Turkse Republiek Noord-Cyprus op het gebied van microbiologisch onderzoek te coördineren en te ontwikkelen, hoofd van het TRNC Microbiology Platform Assoc. dr. Buket Baddal herinnerde er ook aan dat "We werden geconfronteerd met de COVID-19-pandemie, zelfs minder dan een jaar nadat het TRNC Microbiology Platform was opgericht met de medewerking van de Turkish Microbiology Society en de Near East University".

"We zullen de samenwerking die we hebben ontwikkeld met de Turkish Microbiology Society tijdens het pandemieproces versterken met het Epidemic Diseases Symposium dat we zullen organiseren", aldus Assoc. dr. Baddal zei: "Het delen van kennis en ervaring die we met het symposium zullen doen, zal ook richting geven aan de mogelijke epidemieën die zich in de toekomst kunnen voordoen."

Epidemieën worden besproken op Near East University
Epidemieën worden besproken op Near East University

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen