Het skicentrum Sarıkamış wordt voor 3 jaar gehuurd

Skicentrum Sarikamis te huur voor een jaar
Het skicentrum Sarıkamış wordt voor 3 jaar gehuurd

Kars Special Provincial Administration huurt Sarıkamış Ski Center voor 3 jaar

De mechanische voorzieningen, de skipiste en andere toebehoren in het skicentrum van Sarıkamış die zijn toegewezen aan onze speciale provinciale administratie, zijn aanbesteed in overeenstemming met het 3e artikel van wet nr.
Geschatte kosten- Aanbestedingsperiode Bod obligatie
3%
Aanbestedingsprocedure / Aanbestedingstype Plaats van inschrijving Datum en tijd van inschrijving
5.421.326,76 TL 3 JAAR 162.639,80 TL Open veilingprocedure / exploitatie van Sarıkamış-skifaciliteiten via open veilingmethode in overeenstemming met artikel 2886 van wet nr. 45 op D.İ. Kars Provinciale Algemene Vergadering Dienstgebouw Provinciaal Comité Vergaderzaal 25.10.2022
14.00 uur

1- De voorlopige garantie van de aanbesteding is 3% van de geschatte waarde van het te huren onroerend goed. De tijdelijke garantie zal in contanten worden gestort op de geblokkeerde rekening TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 bij het secretariaat-generaal van de speciale provinciale administratie van Kars, TC Ziraat Bankası Kars Branch, zoals vermeld in de aankondiging.

2- Bieders, toerisme etc. Zij zijn verplicht de documenten die zij van de Kamer van Koophandel en Nijverheid of de Provinciale Directies Cultuur en Toerisme of de betrokken beroepskamers hebben ontvangen, waaruit blijkt dat zij doelgerichte werkzaamheden kunnen verrichten, als bijlage bij hun voorstel te overleggen.

3- Minimaal 3 (drie) jaar een skigebied hebben geëxploiteerd.

4- De plaats waar de specificatie zal worden gezien en verkregen is Kars Special Provincial Administration Directorate of Operations and Subsidiaries.

5-  Inschrijvers moeten de volgende documenten overleggen om deel te nemen aan de aanbesteding.

Voor echte personen;
a) Een kopie van de goedgekeurde identiteitskaart,
b) Legaal verblijfscertificaat in Turkije,
c) Gewaarmerkte handtekeningverklaring,
d) Notariële volmacht afgegeven in de loop van het jaar van degenen die bij volmacht zullen deelnemen,
e) Biedingsgarantiebewijs of bankgarantiebrief afgegeven na 17.10.2022 namens het bedrijf
f) Als hij een belastingplichtige is;
f1) Het belastingkantoor waarbij het is aangesloten
f2) Belastingregistratienummer
f3) Document waaruit blijkt dat er geen belastingschuld is.
g) Getekende bestektekst,
Voor rechtspersonen (Coöperatie, stichting, vereniging, vennootschap, etc.)
a) Een document waaruit blijkt dat de rechtspersoon in de griffie is ingeschreven, verkregen van de rechtbank van de plaats waar de bestuurscentra zijn gevestigd, of van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar zij is ingeschreven, of van een soortgelijke instantie, in het jaar van de aanbesteding,
b) Notariële volmachten van de personen die zullen deelnemen aan de aanbesteding of een bod zullen doen bij volmacht namens de rechtspersoon, waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, en de machtigingsdocumenten van degenen die zullen deelnemen aan de aanbesteding als geautoriseerd,
c) Indien de rechtspersoon een belastingplichtige is;
c1) Het belastingkantoor waarbij het is aangesloten
c2) Belastingregistratienummer
c3) Document waaruit blijkt dat er geen belastingschuld is.
d) Getekende bestektekst,
e) Bankbewijs met betrekking tot de namens het bedrijf afgegeven tijdelijke garantie of bankgarantie afgegeven niet eerder dan 17.10.2022.
f) Goedgekeurde circulaire van handtekeningen
De inschrijving wordt voorgelegd aan het voorzitterschap van de Commissie.6- De deelnemers aan de inschrijving worden geacht vooraf alle voorwaarden in de exploitatiespecificaties te hebben aanvaard.
7- Vertragingen bij de post worden niet geaccepteerd voor aanvragen per post.
8- De administratie is vrij om de inschrijving te doen in overeenstemming met artikel 2886 van de staatsaanbestedingswet nr. 29.
9- De deadline voor aanmelding is tot 25.10.2022 uur op dinsdag 14.00.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen