Voorzitterschap van de hoogste verkiezingscommissie om 12 contractanten aan te wervened

Voorzitterschap van de hoogste verkiezingscommissie voor het aanwerven van arbeidscontractanten
Voorzitterschap van de hoogste verkiezingscommissie om 12 contractanten aan te wervened

Tewerkgesteld in de centrale organisatie van de Hoge Raad van Verkiezingen, gebaseerd op het aanvullende artikel 375 van de wetsdecreet nr. 6, werd gepubliceerd in het Staatsblad van 31.12.2008 en genummerd 27097.
Overeenkomstig artikel 8 van de Regeling inzake beginselen en procedures met betrekking tot de tewerkstelling van ingehuurd informatietechnologiepersoneel in grootschalige informatieverwerkingseenheden, zullen 12 (twaalf) gecontracteerde informaticapersoneelsleden worden aangeworven met plaatsing volgens de succesvolgorde van de mondelinge examen.

Voor details van advertentie KLIK HIER

APPLICATIE VOORWAARDEN

a) Om te voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 48,

b) Afgestudeerd te zijn aan de vierjarige computertechniek, software engineering, elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek en elektrotechniek en industriële engineering van faculteiten of instellingen voor hoger onderwijs in het buitenland waarvan de gelijkwaardigheid wordt aanvaard door de Hoger Onderwijsraad,

c) Met uitzondering van die bedoeld in subparagraaf (b), van de technische afdelingen van faculteiten die vierjarig onderwijs verzorgen, afdelingen van wetenschapsliteratuur, onderwijs en onderwijswetenschappen, afdelingen die onderwijs geven over computers en technologie, en statistiek, wiskunde en natuurkunde, of uit een slaapzaal waarvan de gelijkwaardigheid is aanvaard door de Hoger Onderwijsraad Afgestudeerden van andere instellingen voor hoger onderwijs dan de in deze sectie genoemde kunnen 2 maal het maandelijkse bruto contractloonplafond aanvragen.

ç) Ten minste 3 (drie) jaar voor software, softwareontwerp en -ontwikkeling, beheer van dit proces of installatie en beheer van grootschalige netwerksystemen, voor degenen die het dubbele loonplafond niet overschrijden, ten minste 3 jaar voor degenen die niet meer dan 5 (drie) keer overschrijden.
(vijf) jaar en ten minste 4 (acht) jaar beroepservaring hebben voor degenen die niet meer dan 8 (vier) jaar zullen bedragen, (bij het bepalen van de beroepservaring; als IT-personeel, vast personeel onderworpen aan wet nr. 657 of ( B) van artikel 4 van dezelfde wet dam of
Er wordt rekening gehouden met de dienstperiodes die zijn gedocumenteerd als informaticapersoneel in arbeidersstatus door premies te betalen aan socialezekerheidsinstellingen in de particuliere sector en gecontracteerde diensten die onderworpen zijn aan wetsdecreet nr. 399.)

d) documentatie dat computerrandapparatuur ten minste twee van de huidige programmeertalen kent, op voorwaarde dat ze kennis hebben van het hardware- en netwerkbeheer en de beveiliging die is ingesteld,

e) in termen van militaire status; niet in militaire dienst te zijn, niet de militaire leeftijd te hebben of, indien hij de leeftijd van militaire dienst heeft bereikt, actieve militaire dienst te hebben verricht of te worden uitgesteld of overgeplaatst naar de klasse reserve-officieren,

f) Met de kwalificaties die vereist zijn voor de service, oordeel, vertegenwoordiging, nieuwe technologieën volgen, leren en onderzoek, snel leren en zelfontwikkeling, analytisch denken, vatbaar zijn voor teamwerk en hoge communicatieve vaardigheden, gelijke tred houden met het drukke en stressvolle werktempo en documenteren (documentatie) om documentatievaardigheden te hebben door er belang aan te hechten.

TIJD, PLAATS EN VORM VAN TOEPASSING

a) Aanvragen beginnen om 27.09.2022:10 op 00 en eindigen om 06.10.2022:23:59 op 59. Aanvragen zullen elektronisch worden ingediend via e-Government, via de dienst "High Election Board - Career Gate Public Recruitment" of op het Career Gate-internetadres (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Aanvragen die persoonlijk worden ingediend, worden niet geaccepteerd en aanvragen die per post of op een andere manier worden gedaan, worden niet geaccepteerd.

b) Kandidaten zullen maximaal 2 (twee) verschillende posities kunnen kiezen als eerste en tweede voorkeur uit de aangekondigde posities. Uitgaande van de hoogste score voor elke functie, kunt u het examen afleggen in de tabel "Gecontracteerd IT-personeel".
Het aantal kandidaten vermeld in de kolom Aantal te bellen kandidaten heeft recht op deelname aan het mondeling examen. kazanzal werken. De beoordeling zal in de eerste plaats plaatsvinden onder de kandidaten voor de functie van hun eerste keuze. Recht om het mondeling examen af ​​te leggen kazanDe kandidaten worden bepaald door te kijken naar hun scores en volgorde van voorkeur. Volgens dit; Kandidaten worden als eerste gerangschikt volgens hun eerste voorkeur. Studenten met hogere scores komen in aanmerking voor het examen. kazanEen kandidaat die vanwege zijn eventuele gebrek aan kwalificaties niet op de ranglijst van zijn eerste voorkeur kon worden geplaatst door naar zijn score te kijken volgens zijn tweede voorkeur, maar omdat daarvoor geen geldige aanvraag is ingediend voorkeur heeft als eerste keuze, of de ongeldig geachte sollicitaties of het aantal kandidaten dat is vastgesteld om aan het examen deel te nemen niet zoveel aanmeldingen zijn, wordt hij eventueel in de rangschikking geplaatst van degenen die zijn eerste keuze hebben gemaakt. later.

c) Gegevens van kandidaten zoals identiteit, afstuderen en militaire dienst worden via de webservices van de betreffende instellingen via e-Overheid verkregen. Kandidaten wiens afstudeerinformatie niet automatisch komt of die denken dat de ontvangen informatie onjuist/onvolledig is, zullen tijdens de aanvraag hun bijgewerkte informatie (zoals goedgekeurd diplomavoorbeeld, afstudeercertificaat) handmatig uploaden naar het systeem in pdf-formaat.

ç) De aanvragers zijn verantwoordelijk voor het foutloos, volledig en in overeenstemming met de in deze aankondiging gespecificeerde kwesties en het uploaden van de gevraagde documenten naar het systeem in de aanvraagfase. Kandidaten die zich hier niet aan houden, kunnen geen aanspraak maken op rechten.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen