Ministerie van Handel gaat 175 assistent-commerciële auditors aanwerven

Ministerie van Handel zoekt assistent-commercieel auditor
Ministerie van Handel

In de provinciale organisatie van het ministerie van Handel zal assistent-handelsinspecteur worden gerekruteerd in de volgende gebieden en nummers met het toelatingsexamen om te worden aangesteld voor de 8e en 9e rangposities in de klasse Algemene Administratieve Diensten.

Het toelatingsexamen wordt afgenomen in twee fasen, schriftelijk en mondeling.

Voor het schriftelijke examen worden kandidaten tot 20 keer het quotumnummer uitgenodigd op basis van de volgorde van succes van het KPSS-scoretype dat is gespecificeerd voor elke sectie die hieronder wordt vermeld. Alle kandidaten die gelijke punten hebben als de laatste kandidaat, worden uitgenodigd voor het schriftelijk examen.

ONDERZOEKSVOORWAARDEN

a) Om te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 48,

b) De leeftijd van vijfendertig jaar niet hebben bereikt op de eerste januari van het jaar waarin het toelatingsexamen wordt afgenomen (geboren op of na 01.01.1987 kunnen aanvragen),

c) Een van de bovengenoemde onderwijstakken van universiteiten, politieke wetenschappen, economie en bestuurswetenschappen, economie, bedrijfskunde of technische faculteiten en/of hogere scholen en andere faculteiten die ten minste vier jaar onderwijs of onderwijs in het land of in het buitenland, waarvan de gelijkwaardigheid wordt aanvaard door de Hoger Onderwijsraad (Kandidaten moeten de door YÖK goedgekeurde gelijkwaardigheidsdocumenten in jpeg-formaat scannen als ze afstuderen aan afdelingen die als gelijkwaardig aan de genoemde afdelingen worden beschouwd, en deze bij het aanvraagformulier voegen dat ze hebben toegang tot de website van ons ministerie tijdens hun aanvraag.), ç) In staat om te werken in alle klimaat- en reisomstandigheden in termen van gezondheidsstatus.

d) Om een ​​score van 70 en hoger te behalen van het relevante KPSS-scoretype gespecificeerd in de bovenstaande tabel, in het selectie-examen voor openbaar personeel dat wordt gehouden door OSYM dat geldig is op de aanvraagdatum.

e) Kandidaten die gerechtigd zijn om het schriftelijke examen af ​​te leggen, wordt 80 TL examengeld in rekening gebracht, en kandidaten die het examengeld niet betalen, worden niet toegelaten tot het schriftelijke examen. Het examengeld wordt geïnd door de universiteit die het schriftelijk examen afneemt en het bank- en rekeningnummer waarop het examengeld wordt gestort, wordt apart bekend gemaakt op de website van ons ministerie en door de betreffende universiteit.

(Er worden geen kosten in rekening gebracht op het moment van aanmelding.)

Datum en methode van examenaanvraag

Aanvragen worden digitaal ontvangen tussen 24.10.2022-02.11.2022 tot 17.00 uur. Kandidaten die willen deelnemen aan het examen kunnen zich aanmelden via e-government (Ministerie van Handel / Career Gate) en Career Gate atalimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Aanvragen per post of op andere wijze worden niet in behandeling genomen. Kandidaten kunnen zich alleen aanmelden voor een van de genoemde afdelingen.

Vergelijkbare advertenties

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen