Voorzitterschap van de Raad van Kapitaalmarkten zal 29 personeelsleden aanwerven

Capital Markets Board
Capital Markets Board
abonneren  


In de Capital Markets Board zal een toelatingsexamen worden afgenomen voor de selectie van een voldoende aantal kandidaat-personeel, rekening houdend met hun successtatus, voor 17 Officers in de klasse Algemene Administratieve Services, 2 Technici in de klasse Technical Services en 2 Koks en 8 dienstmeisjes in de klasse Auxiliary Services.

Voor details van advertentie KLIK HIER

ONDERZOEKSVOORWAARDEN

1) Om te voldoen aan de algemene voorwaarden in subparagraaf (A) van artikel 657 van de Ambtenarenwet nr. 48,

2) Vanaf 01 januari 2022 jonger dan 35 jaar voor officieren en technici en 30 voor koks en bedienden,

3) geen aandoening te hebben die hem verhindert zijn plicht voortdurend te doen met betrekking tot gezondheid,

4) Geen valse informatie en documenten geven vanwege invoerprocedures, geen verklaring afleggen,

5) Het niet hebben van een dienstplicht aan een andere organisatie of het aanvaarden om de schuld met betrekking tot deze verplichting te betalen.

6) Om te hebben deelgenomen aan het examen voor selectie van openbaar personeel, gehouden door ÖSYM in 2020 voor B-groepsfuncties en nog steeds geldig is, en om te voldoen aan de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de onderstaande lijst.

INSCHRIJVING EXAMEN DATUM EN PLAATS

Het toelatingsexamen wordt afgenomen als een mondeling examen. De plaats en data van het examen worden bekendgemaakt op de officiële website van de Raad (spk.gov.tr) of, indien nodig, via een van de contactadressen van de relevante personen. Kandidaten worden niet afzonderlijk op de hoogte gebracht.

TOEPASSINGSMETHODE

Examenaanvragen worden online ingediend tussen 17.01.2022 en 01.02.2022 door het "Aanvraagformulier" in te vullen, dat toegankelijk is via de officiële website van ons bestuur (spk.gov.tr).

Kandidaten kunnen slechts één examen aanvragen en alle aanvragen van kandidaten die zich voor meer dan één examen aanmelden, worden als ongeldig beschouwd.

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen