De problemen met betrekking tot het ondersteunen van op landbouw gebaseerde investeringen worden vastgesteld

Problemen met betrekking tot het ondersteunen van landbouwinvesteringen zijn vastgesteld
Problemen met betrekking tot het ondersteunen van landbouwinvesteringen zijn vastgesteld

De details van de te verlenen subsidie ​​voor de verwerking van landbouwproducten, de bouw van nieuwe faciliteiten, de voltooiing van gedeeltelijk gedane investeringen, de capaciteitsuitbreiding van bestaande faciliteiten en de vernieuwing of modernisering van technologie werden bepaald.


Het communiqué van het ministerie van Land- en Bosbouw over de ondersteuning van economische investeringen op basis van landbouw in het kader van steun voor plattelandsontwikkeling werd gepubliceerd in het staatsblad.

Het communiqué, tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025, voor de investeringen van echte en rechtspersonen, voornamelijk vrouwen en jonge ondernemers, in hun op landbouw gebaseerde economische activiteiten om de economische en sociale ontwikkeling in plattelandsgebieden te verzekeren, om de werkgelegenheid in en niet-landbouw te verbeteren, om inkomens te verhogen en te differentiëren Omvat kwesties met betrekking tot de uit te betalen subsidie.

Dienovereenkomstig zullen de verwerking, het drogen, het invriezen, de verpakking en de opslag van landbouwproducten, de bouw van nieuwe faciliteiten, de voltooiing van gedeeltelijk gedane investeringen, de capaciteitsuitbreiding van bestaande faciliteiten en de vernieuwing of modernisering van technologie worden geëvalueerd in het kader van de subsidiesteun.

Bij vaste investeringsvraagstukken voor agrarische productie zal ook de bouw van voorzieningen die warmte of elektriciteit produceren uit aardwarmte en biogas uit hernieuwbare energiebronnen en voorzieningen die elektriciteit opwekken uit zonne- en windenergie worden meegerekend in de subsidie.

Binnen de scope van het programma zullen alle of een deel van de gespecificeerde investeringsvraagstukken in 81 provincies door het ministerie worden bepaald op basis van de sectorale prioriteiten van de provincies en voorafgaand aan de aanvraag worden aangekondigd met de aanvraag en bijgewerkte aanvraaggids die elk jaar in oktober wordt gepubliceerd. Aanvragen worden geaccepteerd in het kader van subsidie.

FUNCTIES DIE VOOR AANVRAGERS MOETEN WORDEN GEZOCHT

Echte en rechtspersonen van de aanvrager moeten vóór de deadline worden geregistreerd in het Farmer Registration System (ÇKS) of andere registratiesystemen die door het ministerie zijn ingesteld.

De juridische entiteiten die een aanvraag indienen voor alle investeringsprojecten zullen administratief en financieel onafhankelijk zijn van het publiek en zullen een verbintenisverklaring indienen waarin zij aangeven onafhankelijk te zijn.

TOTALE BEDRAGEN DIE AAN DE SUBSIDIE WORDEN ONDERSTEUND

In economische investeringskwesties, het basisprojectbedrag voor de subsidie, als de aanvragers echte personen, landbouwcoöperaties en vakbonden of juridische entiteiten zijn, in de gespecificeerde investeringskwesties, 3 miljoen TL voor aanvragen met nieuwe investeringskwaliteiten, 2 miljoen TL voor aanvragen met investeringskwalificatie, capaciteit voor investeringskwaliteit In toepassingen met toename, technologische vernieuwing of modernisering zal het niet meer bedragen dan 1,5 miljoen lira.

De ondergrens van het basisprojectbedrag voor de subsidie ​​is vastgesteld op 250 duizend TL. Als de aanvragen worden gehonoreerd, wordt subsidie ​​verleend tot 50 procent van het basisprojectbedrag voor de subsidie.

Alle transacties die in het kader van het programma worden gedaan, worden gecontroleerd door het ministerie. Alle informatie en documenten die worden gevraagd met betrekking tot de verrichtingen tijdens deze inspecties, zullen hen worden voorgelegd door de provinciale directie.


sohbet

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen

Gerelateerde artikelen en advertenties