Istanbul Airport ontvangt Zero Waste-certificaat

Istanbul Airport ontvangt Zero Waste-certificaat
Istanbul Airport ontvangt Zero Waste-certificaat

Istanbul Airport, waar IGA haar milieu- en duurzaamheidsbeleid nauwgezet heeft geïmplementeerd, werd de eerste luchthaven die een 'Zero Waste-certificaat' ontving in het kader van het 'Zero Waste'-project dat werd uitgevoerd door het Ministerie van Milieu en Verstedelijking met als doel afval te voorkomen en hulpbronnen efficiënter te gebruiken.


IGA, dat zijn activiteiten ontwerpt in overeenstemming met de principes van duurzame ontwikkeling, blijft een voorbeeld stellen voor de luchtvaartindustrie met zijn activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid op de luchthaven van Istanbul, die het met zijn operationeel succes heeft veranderd in een wereldwijd transfercentrum. Afvalbeheerinfrastructuur, het opzetten van een systeem van effectief afval wordt gescheiden als de bron van HDI, vervolgde hij zijn studie op de luchthaven van Istanbul in Turkije als resultaat van 'Document area of ​​the Zero Waste is erin geslaagd de eerste luchthaven te worden.

In het kader van het 'Zero Waste'-project dat werd geïmplementeerd met de kennis van duurzaam milieu en duurzame ontwikkeling van het ministerie van Milieu en Verstedelijking, ontving Istanbul Airport het nummer 1' Zero Waste-certificaat in de luchtvaartindustrie.

Wat is het Zero Waste-project?

De verwijdering van afval zonder te worden geëvalueerd in het recycling- en terugwinningsproces veroorzaakt ernstige verliezen aan hulpbronnen, zowel in termen van materiaal als energie. 'Zero Waste' is een doelstelling die wordt gedefinieerd als een afvalpreventiebenadering die afvalpreventie, efficiënter gebruik van hulpbronnen, vermindering van de hoeveelheid geproduceerd afval, het opzetten van een effectief inzamelsysteem en het recyclen van afval omvat.

In het kader van het 'Zero Waste'-project om lucht-, water- en bodemverontreiniging te voorkomen die alle levende wezens bedreigt, in het bijzonder kwesties als de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering; Door de oorzaken van afvalproductie te herzien, is het bedoeld om afvalproductie te voorkomen of te minimaliseren, en als afval wordt gegenereerd, is het de bedoeling dat het bij de bron wordt gescheiden en gerecycled. In het project is gestart met het principe om de bestaande systemen regelmatiger en toepasbaarder te plaatsen.

'Zero Waste'-onderzoeken op Istanbul Airport

Door duurzaamheid te beschouwen als de meest fundamentele waarde van onze toekomst, past IGA haar werken toe die een voorbeeld zullen zijn voor de luchtvaartindustrie, nauwgezet in elke fase van Istanbul Airport, van het ontwerp tot de bouwfase, van de bouwfase tot het exploitatieproces. Op basis van dit idee worden op Istanbul Airport, waar de "Zero Waste" -benadering wordt gezien als een kritische succesfactor, alle activiteiten uitgevoerd in het licht van internationale standaarden en richtlijnen zoals IFC-normen (International Finance Corporation), Equator Principles en Turkse milieuwetgeving.

In de 'Zero Waste'-principeaanpak wordt het afval van alle partijen, waaronder IGA, opererend op Istanbul Airport, waar sorteren aan de bron van groot belang is voor de oplossing van het afvalprobleem, onderverdeeld in vijf verschillende categorieën: papier-karton, verpakkingen, glas, organisch en huishoudelijk afval. Dus op Istanbul Airport, waar de volledige infrastructuur voor afvalbeheer is ontworpen om te voorzien in recycling, hebben alle werkmaatschappijen de Zero Waste Declaration van Istanbul Airport ondertekend onder leiding van IGA, die de luchtvaartindustrie leidt.

Containers worden geplaatst in de zones waar afval wordt geproduceerd op de luchthaven in 5 verschillende categorieën: papier-karton, verpakkingen, glas, organisch en huishoudelijk, en het afval wordt in deze zones gescheiden aan de bron. Het afval dat wordt ingezameld door de vuilniswagens die geschikt zijn voor het type afval, wordt gesorteerd in de Solid Waste Facility en gescheiden voor recycling en opslag. In dezelfde richting steunen alle belanghebbenden op de luchthaven het 'Zero Waste'-project en verzamelen hun afval in 5 verschillende categorieën en geven ze aan IGA. Op deze manier dragen ook belanghebbenden bij aan de doelstelling 'Zero Waste'.

Richt u op toekomstige generaties om Turkije schoon en verfijnd te maken en een leefbare wereld achter te laten ...

Kadri Samsunlu, voorzitter en algemeen directeur van IGA Airport Operations, die evaluaties heeft gemaakt met betrekking tot het 'Zero Waste Certificate' als resultaat van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd op Istanbul Airport; “We ontwerpen alle processen op Istanbul Airport in overeenstemming met ons milieu- en duurzaamheidsbeleid. We streven naar maximale besparingen in termen van Zero Waste Principles. 100 ton afval wordt per dag geproduceerd op Istanbul Airport, 30% hiervan, dat wil zeggen 30 ton afval wordt gerecycled. Volgens de gegevens die zijn verkregen via het 'Electronic Environmental Information System' van het ministerie van Milieu en Verstedelijking, is in termen van de 'Zero Waste'-strategie 1.310.000 ton minder koolstofdioxide uitgestoten sinds de opening van de luchthaven en is er 49.500 ton minder brandstof gebruikt. Er werd 44.217.000 kilowatt minder energie verbruikt, wat een besparing oplevert door 1175 kilo minder grondstof te gebruiken. Wat we doen voor het milieu en duurzaamheid beperkt zich hier niet toe. Met het Artwist-project hebben we in totaal 100 kunstwerken gemaakt van 39 ton afval dat is gegenereerd bij de aanleg van de luchthaven door upcycling. We hadden recht op een LEED Gold-certificering van de American Green Building Council en daarom werd het hoofdterminalgebouw van Istanbul Airport geregistreerd als 's werelds grootste LEED-gecertificeerde gebouw. "Are You Aware?" Met als doel de samenleving bewust te maken van de milieueffecten van afval en het belang van recycling. We hebben de foto- en videowedstrijd georganiseerd in samenwerking met de Protect Your Garbage Foundation. In het kader van 'Milieubewustzijn' hebben we gezorgd voor de implementatie van het gemeenschapsgerichte recyclingproject "Kollekt" op Istanbul Airport. Tot slot zijn we erg blij dat we als eerste luchthaven een 'Zero Waste Certificate' ontvangen als voorbeeld voor de luchtvaartindustrie. Dit succes motiveert ons voor grotere doelen. Ik zou nu het goud willen trekken, al deze studies zijn intrinsiek schoon voor toekomstige generaties, bevinden zich in Turkije en we ontwikkelden een verlangen om een ​​leefbare wereld achter te laten. Als milieuvriendelijke luchthaven zullen we ons werk voortzetten door bij te dragen aan het milieu waarin we leven, ons land en de wereld in overeenstemming met dit doel. " gebruikte de uitdrukkingen.


sohbet

Feza.Net

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen

Gerelateerde artikelen en advertenties