Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat 2 gecontracteerd personeel werven

Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt 2 gecontracteerd personeel
Ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt 2 gecontracteerd personeel

Aankondiging examen Turks nationaal gecontracteerd secretaris


2 Gecontracteerde secretarisposities zullen worden geworven door middel van onderzoek bij het Turkse consulaat-generaal in Parijs.

KWALIFICATIES VAN KANDIDATEN

 • 1. Als een burger van de Republiek Turkije,
 • 2. Niet ouder zijn dan 41 jaar vanaf de examendatum,
 • 3. Afgestudeerd te zijn aan ten minste middelbare of gelijkwaardige scholen en buitenlandse scholen die door het ministerie van Nationaal Onderwijs zijn erkend als gelijkwaardig aan deze scholen,
 • 4. Niet te beroven van openbare rechten,
 • 5. Niet te worden veroordeeld voor gevangenisstraf wegens verduistering, conflict, corruptie, omkoping, diefstal, fraude, fraude, misbruik van geloof of zelfs faillissement, zelfs als ze meer dan 6 maanden of amnestie zijn opgesloten,
 • 6. Om militaire dienst voor mannen te hebben of gedaan te hebben,
 • 7. Te documenteren met een medische raadsrapportage dat er geen belemmering is om te werken onder allerlei klimatologische omstandigheden.
  (Het Health Board Report wordt opgevraagd bij de tewerkgestelde kandidaten),
 • 8. Goed Frans en Turks kennen,
 • 9. Gebruik computer en typemachine.

DOCUMENTEN DIE VAN KANDIDATEN WORDEN GEVRAAGD VOOR TOEPASSING

 • 1. Het aanvraagverzoek met vermelding van het verzoek om deel te nemen aan het examen (het verzoekschrift dient contactgegevens te bevatten zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • 2. CV (CV),
 • 3. Fotokopieën van de pagina's verwerkt door het originele of goedgekeurde Turkse paspoort,
 • 4. Origineel of gewaarmerkt afschrift van identiteitskaart,
 • 5. De originele of gewaarmerkte kopie van het diploma behaald van de laatst afgestudeerde school ("gelijkwaardigheidscertificaat" te verkrijgen bij Education Counselors of Attache voor afgestudeerden van de middelbare school die in het buitenland zijn opgeleid.)
 • 6. Voor mannen: een definitief militair ontslagbewijs of een document waaruit blijkt dat ze geen verband houden met militaire dienst.
 • 7. 6 gekleurde pasfoto's genomen in de afgelopen 2 maanden,

Voor aanvragen per post kunnen fotokopieën van de 3e, 4e, 5e en 6e orderdocumenten worden verzonden, op voorwaarde dat de originelen vóór het schriftelijke examen worden ingediend.

EXAMEN

Bij het afleggen van het examen moet het originele paspoort of identiteitsbewijs worden getoond.

Schriftelijk vaardigheidsexamen: Het schriftelijke kwalificerende examen vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020 om 14 uur op het Turkse consulaat-generaal in Parijs.

Voor details van advertentie KLIK HIERbabbelen

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen