Directoraat-generaal Stichtingen zal 16 gecontracteerde personeelsleden aanwerven

Binnen de reikwijdte van de principes met betrekking tot de tewerkstelling van gecontracteerd personeel die in werking zijn getreden door Besluit nr. 657/4 van de Raad van Ministers van 6/6/1978 voor tewerkstelling in de provinciale organisatie van het Ministerie van Cultuur en Toerisme, Directoraat-generaal Stichtingen, in overeenstemming met paragraaf (B) van artikel 7 van de ambtenarenwet nr. 15754. In totaal zullen 16 gecontracteerde personeelsleden worden aangetrokken voor de hieronder beschreven functies.


ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Om te voldoen aan de algemene voorwaarden gespecificeerd in artikel 657 van wet nr. 48,

2) Minstens 2018 (zeventig) punten hebben behaald uit het Public Personnel Selection Exam (B) groep KPSSP3, dat in 70 door ÖSYM werd gehouden,

3) Militaire dienst of uitstel / vrijstelling voor mannelijke kandidaten,

4) Gezondheidstoestand om geschikt te zijn voor klimaatveranderingen en allerlei reisomstandigheden,

5) Geen pensioen of ouderdomspensioen krijgen van een socialezekerheidsinstelling,

6) Met uitzondering van degenen die zijn uitgesloten in Bijlage 1 van de Principes betreffende de tewerkstelling van gecontracteerd personeel, worden sollicitaties van degenen die ontslag nemen als gevolg van de beëindiging van het contract, die niet langer duren dan 1 jaar vanaf de datum van beëindiging van hun contract, niet geaccepteerd. Als dit probleem later wordt begrepen, worden hun contracten opgezegd, zelfs als ze zijn geplaatst.

7) Er zullen juridische stappen worden ondernomen tegen degenen die valse documenten afgeven of een verklaring afleggen, hun aanstelling wordt geannuleerd als hun aanstelling wordt gemaakt en als de administratie een vergoeding betaalt, wordt dit bedrag gecompenseerd met de wettelijke rente.

SPECIALE VOORWAARDEN

1) Afstuderen aan de relevante afdelingen van de faculteiten die minimaal vier jaar undergraduate onderwijs verzorgen of aan de buitenlandse faculteiten of hogescholen waarvan de gelijkwaardigheid hiermee wordt aanvaard door de Hoger Onderwijsraad,

2) Voor degenen die zullen solliciteren naar de functie van advocaat; Om een ​​advocaatvergunning te hebben vanaf de laatste dag van de aanvraagdatum,

VORM VAN TOEPASSING, PLAATS EN DATUM

1) Aanvragen worden elektronisch ingediend door het "Aanvraagformulier" in te vullen dat tussen 24/08/2020 - 04/09/2020 op de website van onze Algemene Directie (www.vgm.gov.tr) zal worden gepubliceerd.

2) Tijdens de aanvraag moeten de kandidaten hun foto, onderwijscertificaat, 2018 KPSS-resultaatdocument, strafblad, certificaat van militaire status (voor mannelijke kandidaten) en advocatenlicentie (voor aanvragen van advocaten) volledig uploaden naar het systeem.

3) Alleen online ingediende aanvragen zijn geldig, aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden die in de aankondiging zijn vermeld en aanvragen die persoonlijk of per post zijn ingediend, worden niet geaccepteerd.

4) Kandidaten kunnen tijdens hun sollicitatie slechts één titel en één eenheid kiezen. Sollicitaties van kandidaten die de voorkeur geven aan meer dan één titel en eenheid, worden niet geaccepteerd.

5) Kandidaten die worden aangeworven, vullen de documenten in die nodig zijn om met het werk te beginnen vanaf de datum waarop de resultaten van hun plaatsing aan hen zijn bekendgemaakt, en dienen deze binnen de gestelde termijn in bij de Algemene Directie Personeelszaken.

PLAATSING EN AANKONDIGING VAN DE RESULTATEN

1) Binnen de reikwijdte van subparagraaf (b) van de eerste alinea van Bijlage 2 van de Principes met betrekking tot tewerkstelling van gecontracteerd personeel, zal plaatsing plaatsvinden op basis van de rangschikking van het KPSSP2018-scoretype van het in 3 gehouden Publiekspersoneelsselectie-examen, zonder afname van een schriftelijk en mondeling examen. Als de kandidaten gelijke punten hebben; voorrang wordt gegeven aan degene wiens afstudeerdatum vroeger is, en indien deze dezelfde is, de oudste.

2) Voor elke aan te wijzen titel en eenheid zal een reservelijst worden opgesteld van tweemaal het aantal quota. Als er geen hoofdwinnaars zijn die afstand doen van hun recht, zich niet binnen de tijdslimiet aanmelden of vastbesloten zijn niet aan de vereiste voorwaarden te voldoen, worden de plaatsvervangende winnaars op volgorde geplaatst. Op de reservelijst staan ​​geeft geen recht op toekomstige aankopen.

3) Kandidaten die valse, misleidende of valse verklaringen afleggen en degenen die niet worden beoordeeld vanwege inconsistenties in hun informatie, kunnen vanwege deze situatie geen aanspraak maken op een recht.

4) De resultaten van de plaatsing worden bekendgemaakt op de website van de algemene directie (www.vgm.gov.tr), en er zal geen kennisgeving per post naar de adressen van individuen worden gestuurd.

  • Contactadres: Directoraat-generaal Stichtingen Personeelszaken Milli Müdafaa Cad. Nee: 20 Kizilay / ANKARA
  • Tel: (0312) 415 54 61
  • (0312) 415 51 25 6436 / 1-1

Voor details van advertentie KLIK HIER


sohbet

Feza.Net

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen