Ministerie van Cultuur en Toerisme zal 12 continue werknemers rekruteren

het ministerie van cultuur en toerisme zal voortdurend arbeiders in dienst nemen
het ministerie van cultuur en toerisme zal voortdurend arbeiders in dienst nemen

Overeenkomstig de bepalingen van de verordening betreffende het directoraat Personeel van de regio Cappadocië die zal worden ingezet in het gebied van het voorzitterschap van het gebied Cappadocië, dat binnen de grenzen van het centrale gebied van Cappadocië ligt, in het kader van de bepalingen van de personeelsregeling van het gebiedsvoorzitterschap van Cappadocië, 375 van het 28e artikel van genoemde verordening Volgens het eerste lid worden 8 personeelsleden aangeworven op basis van de (mondelinge) examenuitslag, zonder op zoek te gaan naar een score voor het openbaar personeelsexamen.


TOEPASSINGSMETHODE EN TOEPASSINGSTIJD

Aanvragen worden tussen 30/07/2020 en 17/08/2020 elektronisch ontvangen. Kandidaten die het examen willen afleggen, zijn te vinden op de website van het ministerie (http://www.ktb.gov.tr) zullen hun aanvraag indienen via de link getiteld "Exam Application System" op de homepage. Kandidaten dienen de examenaanvraaggids die op dezelfde pagina is gepubliceerd, door te nemen om geen problemen te ondervinden voordat ze de nodige maatregelen nemen.

Examenaanvragen starten op 30/07/2020 via het "Exam Application System" en worden op 17/08/2020 om 17:30 uur gesloten. Na deze datum wordt het systeem niet meer geopend en worden aanvragen die niet elektronisch zijn gedaan niet geaccepteerd.

Kandidaten die elektronisch solliciteren, met de door vocht ondertekende afdruk van het Cappadocia Field Presidents Continuous Workers Personnel Application Form via het "Exam Application System", en de documenten met betrekking tot de beroepservaring die naar het systeem zijn geüpload, naar het directoraat-generaal Personeel van het ministerie op het adres "Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yil - ANKARA". Het moet met de hand of per post worden bezorgd tot het einde van de werkzaamheden op 28/08/2020.

Vertragingen per post worden niet in aanmerking genomen. Als het aanvraagformulier met een natte handtekening en het document met betrekking tot beroepservaring pas op 28/08/2020 om 17:30 uur is geregistreerd in het algemene documentregistratiesysteem van het ministerie, wordt de aanvraag geacht niet te zijn geaccepteerd. Daarnaast worden aanvragen met ontbrekende informatie en documenten niet in behandeling genomen.

De aanvragers die niet aan een van de vereiste voorwaarden voldoen, worden niet beoordeeld.
De lijst van kandidaten die het toelatingsexamen afleggen, wordt op 11/09/2020 bekend gemaakt op de website van het ministerie. Kandidaten die het recht op het afleggen van het examen niet kunnen verkrijgen, krijgen geen afzonderlijke kennisgeving.

Kandidaten kunnen binnen vijf werkdagen (tot 18/09/2020) via de website van het ministerie schriftelijk een beroep doen op de lijst van degenen die het toelatingsexamen afleggen bij het directoraat-generaal Personeelszaken.

Voor details van advertentie KLIK HIER


Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen