Ministerie van Land- en Bosbouw koopt 13 gecontracteerde IT-specialisten

Ministerie van Land- en Bosbouw schakelde IT-experts in om te worden aangeworven
Ministerie van Land- en Bosbouw schakelde IT-experts in om te worden aangeworven

Ministerie van Land- en Bosbouw, werkzaam bij het Departement Gegevensverwerking, in Bijlage 375 van Besluitwet nr. 6 en op basis van dit artikel, in de Grootschalige Informatieverwerkingseenheden van de Openbare Instellingen en Organisaties gepubliceerd in het Staatsblad van 31.12.2008 en genummerd 27097. Overeenkomstig het achtste artikel van de verordening betreffende de beginselen en procedures voor de tewerkstelling van gecontracteerd IT-personeel, zullen 8 (dertien) gecontracteerde IT-personeelsleden worden geworven door de plaatsing volgens de slaagvolgorde van het mondelinge examen dat door ons ministerie zal worden afgenomen.

APPLICATIE VOORWAARDEN


a) Om te voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48,

b) afstuderen aan de vierjarige afdelingen computer engineering, software engineering, elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek en industrieel ingenieur van faculteiten of instellingen voor hoger onderwijs waarvan de gelijkwaardigheid door de Raad voor hoger onderwijs is aanvaard,

c) de afdelingen van technische afdelingen van faculteiten die gedurende vier jaar onderwijs bieden, anders dan vermeld in onderdeel b, afdelingen van wetenschappelijke literatuur, onderwijs en pedagogische wetenschappen, afdelingen die onderwijs geven op het gebied van computer en technologie, en afdelingen statistiek, wiskunde en natuurkunde, afgestudeerd aan theorieën over hoger onderwijs (afgestudeerden van afdelingen die in deze sectie worden genoemd, kunnen een aanvraag indienen voor tweemaal het maandelijkse bruto contractloonplafond)

d) Minimaal 3 (drie) jaar beroepservaring hebben voor software, software ontwerp en ontwikkeling, beheer van dit proces of voor de installatie en beheer van grootschalige netwerksystemen, minstens 5 (vijf) jaar voor anderen, (Bij het bepalen van de beroepservaring wordt rekening gehouden met het dienstpersoneel waarvan het personeel onder de wet 657 valt als informatiedienstverlener of artikel 4 van dezelfde wet (B) en met de dienstperioden die zijn gedocumenteerd als IT-personeel in de particuliere sector onder de sociale verzekeringsinstelling))

d) documentatie dat computerrandapparatuur ten minste twee van de huidige programmeertalen kent, op voorwaarde dat ze kennis hebben van het hardware- en netwerkbeheer en de beveiliging die is ingesteld,

e) Indien de actieve dienst voor mannelijke kandidaten niet de leeftijd van militaire dienst heeft bereikt of de leeftijd van militaire dienst heeft bereikt, de actieve militaire dienst heeft vervuld of is vrijgesteld, uitgesteld of overgeplaatst naar de reserveklasse.

WIJZE VAN TOEPASSING, PLAATS EN DATUM

Kandidaten kunnen slechts op één van de aangekondigde posities solliciteren. Nadat de in de aankondiging vermelde documenten volledig en correct zijn ingevuld,

toepassingen samen; Tussen 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adres

zal elektronisch gebeuren. Aangezien de aanvragen elektronisch worden ontvangen mail Aanvragen via of persoonlijk worden niet geaccepteerd.

Aangezien de aanvragen worden gedaan met het e-Government-wachtwoord, zullen de kandidaten (www.turkiye.gov.t is) account moet worden gevonden. Om het genoemde account te gebruiken, moeten kandidaten een e-Government-wachtwoord krijgen. Kandidaten, persoonlijk de envelop met het e-Government-wachtwoord van de PTT Central Directorates toepassen.

Voor details van advertentie KLIK HIERWees de eerste om te reageren

Beoordelingen