OGM zal minstens 122 afgestudeerden van de middelbare school rekruteren.

ogm zal op zijn minst openbare afgestudeerden van de middelbare school maken
ogm zal op zijn minst openbare afgestudeerden van de middelbare school maken

Een advertentie werd gepubliceerd door het directoraat-generaal Bosbouw. De aankondiging gepubliceerd onder de kop "Ministerie van Land- en Bosbouw, Algemene Directie van Bosbouw, aankondiging van aanwerving van aangesteld personeel in 2020" omvatte 122 openbaar personeel dat moest worden gerekruteerd voor ten minste middelbare scholieren.

APPLICATIE VOORWAARDEN

  • Om te voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in artikel 657 van wet nr. 48,
  • Tijdens het werken in de status van gecontracteerd personeel volgens de paragraaf (B) van artikel 657 van de wet nr. 4; Gecontracteerd personeel dat van kracht is geworden in artikel 1, lid B, van wet nr. 657 en met het besluit van de Raad van Ministers van 4 en over degenen wier dienstcontracten zijn geëindigd of die hebben verzocht om plaatsing in de gecontracteerde personeelsposities in bijlage 6.6.1978. Er moet rekening mee worden gehouden dat de bepalingen in de derde en vierde alinea van bijlage 7 van de beginselen met betrekking tot de operatie van toepassing zijn. Degenen die in deze functies worden geplaatst, zullen niet worden benoemd voor degenen die niet onder de werkingssfeer vallen van de uitzonderingen die zijn gespecificeerd in de derde en vierde alinea van de bijlage, artikel 15754 van de Beginselen betreffende de tewerkstelling van gecontracteerd personeel.
  • De aanvragen van degenen die niet over de gespecificeerde kwalificaties beschikken en niet kunnen documenteren, worden niet geaccepteerd. Bovendien zullen de contracten van degenen van wie wordt aangenomen dat ze op elke datum valse / ongeldige documenten hebben afgegeven en die een vals document hebben opgesteld, tegen hen worden vervolgd, zelfs als het contract is ondertekend en de belasting is betaald, en wordt deze vergoeding gecompenseerd met de wettelijke rente.

TOEPASSING SPECIALE VOORWAARDEN

  • Een minimumscore van 2018 hebben behaald in KPSSP3- en KPSSP94-punten, inclusief de KPSS (B) -groep in 60,
  • Niet ouder zijn dan 36 jaar vanaf de laatste aanvraagdatum,
  • Voor degenen die zijn afgestudeerd aan een gebied van middelbare onderwijsinstellingen en solliciteren naar de functie van ondersteunend personeel (chauffeur);
  • Met een C-class licentie,
  • Een man zijn,
  • Voor degenen die solliciteren naar een advocaatpositie;
  • Om een ​​advocaatlicentie te hebben

Voor details van advertentie KLIK HIERWees de eerste om te reageren

Beoordelingen