Samsun Water and Sewerage Administration om 67 ambtenaren te verwerven

samsun water en riolering zullen ambtenaren worden
samsun water en riolering zullen ambtenaren worden

SAMSUN WATER- EN RIOOLADMINISTRATIE ALGEMEEN DIRECTORAAT KANTOOR ONTVANGST VOOR DE EERSTE KEER


Werkzaam zijn onder de Algemene Directie van Ambtenarenwet nr. 657 binnen de Algemene Directie van Samsun Water and Sewerage Administration; Volgens de bepalingen van het examen- en benoemingsreglement voor de eerste toewijzing aan lokale besturen, zullen ambtenaren worden aangeworven door middel van openstaande benoemingen op de vacante posities, op voorwaarde dat de titel, klasse, rang, aantal, kwalificaties, KPSS-type, KPSS-basisscore en andere voorwaarden hieronder zijn.

S

N

Selectie titel klasse Squad Degree stuk kwalificaties geslacht KPSS
type
KPSS-basis
ratings
1 ingenieur TH 8 1 Afstuderen aan het Computer Engineering undergraduate programma van de faculteiten die het undergraduate onderwijs verzorgen Man / Vrouw P3 70
2 ingenieur TH 8 2 Afstuderen aan het Environmental Engineering Undergraduate-programma van de faculteiten die niet-gegradueerd onderwijs bieden Man / Vrouw P3 70
3 ingenieur TH 8 3 Afstuderen aan het elektrotechnisch undergraduate programma van de faculteiten die het undergraduate onderwijs verzorgen Man / Vrouw P3 70
4 ingenieur TH 8 1 Afstuderen aan de Control and Automation Engineering-undergraduate-programma's van de faculteiten die onderwijs geven op undergraduate-niveau Man / Vrouw P3 70
5 ingenieur TH 8 3 Afstuderen aan het undergraduate engineering-programma van faculteiten die undergraduate onderwijs bieden Man / Vrouw P3 70
6 ingenieur TH 8 5 Afstuderen aan het undergraduate-programma Civil Engineering van de faculteiten die onderwijs geven op undergraduate-niveau Man / Vrouw P3 70
7 ingenieur TH 8 5 Afstuderen aan het Mechanical Engineering undergraduate programma van de faculteiten die onderwijs geven op undergraduate niveau Man / Vrouw P3 70
8 architect TH 8 1 Afstuderen aan de faculteit Bouwkunde Man / Vrouw P3 70
9 scheikundige TH 8 2 Afstuderen aan chemie undergraduate programma's van faculteiten Man / Vrouw P3 70
10 technicus TH 8 6 Afstuderen aan het Mechanical Associate Program van Vocational Schools Man / Vrouw P93 70
11 technicus TH 9 1 Afstuderen aan het Computer Programming Associate Program van Vocational Schools Man / Vrouw P93 70
12 technicus TH 9 1 Afstuderen aan het Environmental of Environmental Health Associate Degree Program van Vocational Schools Man / Vrouw P93 70
13 technicus TH 9 10 Afstuderen aan het Construction Technician of Construction Technology Associate Program van Vocational Schools Man / Vrouw P93 70
14 technicus TH 9 8 Om af te studeren aan Vocational Schools Map Technician of Map and Cadastral Associate Degree-programma Man / Vrouw P93 70
15 technicus TH 9 3 Afstuderen aan het Electricity Associate Program van Vocational Schools Man / Vrouw P93 70
16 technicus TH 9 2 Afstuderen aan Vocational Schools Electronic, Electrical-Electronic Technician of Electronic Technology Associate Degree Program Man / Vrouw P93 70
17 verzamelaar GPP 9 - 10 -11 11 Afstuderen aan een van de undergraduate-programma's van economie, boekhouding, bedrijfskunde, openbaar bestuur, politicologie en openbaar bestuur, financiën, boekhoudinformatiesystemen Man / Vrouw P3 70
18 Avukat AH 7 2 Afstuderen aan de Rechtenfaculteiten van Universiteiten Man / Vrouw P3 70

ALGEMENE EN SPECIALE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

De algemene en bijzondere voorwaarden die dienen te worden gehanteerd bij de in te dienen aanvragen voor bovengenoemde vacante ambten zijn als volgt.

1) ALGEMENE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Kandidaten die zullen solliciteren om te worden benoemd tot ambtenaar, moeten voldoen aan de volgende algemene voorwaarden vermeld in artikel 657, paragraaf (A) van de ambtenarenwet nr. 48;

a) Turks staatsburger zijn,

b) niet te worden beroofd van openbare rechten,

c) Zelfs als de termijnen vermeld in artikel 53 van het Turkse wetboek van strafrecht zijn verstreken; Misdaden tegen de staatsveiligheid, misdaden tegen de grondwettelijke orde en de werking van deze bestelling, verduistering, afpersing, omkoping, diefstal, fraude, fraude, fraude, wangedrag, frauduleus, zelfs als zij voor een opzettelijke misdaad voor een opzettelijke misdaad zijn veroordeeld tot gevangenisstraf of vergeving. Niet te worden veroordeeld voor faillissement, ondeugd bij het bieden, ondeugd bij het uitvoeren, witwassen van misdaad of smokkel,

d) in termen van militaire status voor mannelijke kandidaten; niets te maken hebben met militaire dienst of de leeftijd van militaire dienst niet hebben bereikt, of als hij / zij de leeftijd van militaire dienst heeft bereikt, de actieve militaire dienst heeft vervuld of is uitgesteld of overgeplaatst naar de reserveklasse,

e) geen geestesziekte of lichamelijke handicap hebben waardoor hij zijn taak niet voortdurend kan uitoefenen,

f) Om te voldoen aan de andere aangevraagde aanvraagvereisten voor de aangekondigde posities,

g) Petitie over welk personeel heeft gesolliciteerd (Elke kandidaat zal slechts op één personeelslid solliciteren op basis van hun educatieve status.)

2) BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR TOEPASSING

a) Om te voldoen aan de onderwijsvereiste vanaf de laatste afgestudeerde school voor de aangekondigde titels en om de minimale KPSS-score te hebben behaald van de scoretypes gespecificeerd in het Public Personnel Selection Exam (KPSS) 2018 tegen de aan te schaffen titels,

b) Niet worden verwijderd van de openbare instellingen en organisaties waar hij eerder voor werkte, vanwege indiscipline of morele redenen.,

3) DOCUMENTEN VEREIST DOOR KANDIDATEN TIJDENS DE AANVRAAG

Tijdens de aanvraag;

Aanvraagformulier van onze instelling of onze algemene directie http://www.saski.gov.tr wordt verstrekt vanaf het internetadres,

a) Kopie van identiteitskaart of ID-kaart,

b) De originele of notaris gecertificeerde kopie van het diploma of afstudeercertificaat, of het afstudeercertificaat met een via E-government te verkrijgen barcode (kopieën kunnen worden gecertificeerd door onze administratie, op voorwaarde dat het origineel wordt overhandigd).

c) De originele of notariële kopie van het gelijkwaardigheidsdocument voor afgestudeerden van buitenlandse scholen (kopieën kunnen worden gecertificeerd door onze administratie, op voorwaarde dat het origineel wordt gepresenteerd.)

d) Barcode-computerafdruk van de ÖSYM-website van het KPSS-resultaatdocument,

e) De verklaring van mannelijke kandidaten dat ze geen verband houden met militaire dienst,

f) Verklaring dat hij / zij geen belemmering heeft om zijn taak voortdurend uit te voeren,

g) 4 biometrische foto's, (1 wordt bij het formulier gevoegd)

h) De originele kopie van de advocatenvergunning of een door de notaris gewaarmerkte kopie voor het advocatenpersoneel (De kopieën kunnen worden gecertificeerd door onze administratie, op voorwaarde dat het origineel wordt gepresenteerd.)

i) verzoekschrift over het personeel waarvoor hij solliciteerde,

4- TOEPASSING PLAATS, DATUM, WERKWIJZE EN DUUR

Kandidaten kunnen het mondeling examen afleggen;

a) Kandidaten, samen met de tijdens de aanvraag gevraagde documenten Van 06.04.2020 tot 17.04.2020 vrijdag tot 17.00 uur (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur) kunnen solliciteren.

Kandidaten moeten hun sollicitatiedocumenten indienen;

- Onze algemene directie in elektronische omgeving http://www.saski.gov.tr internetadres,

- Persoonlijk of per aangetekende post, kunnen zij het algemeen directoraat Personeelszaken en onderwijs van de Samsun Water and Sewerage Administration (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun) sturen. (Ons directoraat-generaal is niet verantwoordelijk voor vertraagde post.)

b) Aanvragen die zijn gedaan met ontbrekende informatie en documenten of als hun kwalificaties niet geschikt zijn, zullen niet worden beoordeeld door onze algemene directie.

c) Vertragingen in de post en aanvragen die niet binnen de in de aankondiging vermelde termijn zijn ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

5- EVALUATIE VAN DE AANVRAGEN - AANKONDIGING VAN DE AANVRAAG

a) De kandidaat wordt uitgenodigd voor het mondelinge examen met een snelheid van vijf keer het aantal te benoemen vacatures, te beginnen bij de hoogst gescoorde kandidaat, door de conformiteit van het TR ID-nummer van de kandidaten en ÖSYM-records te controleren door ons algemeen directoraat,

b) De andere kandidaten met dezelfde score als de laatste kandidaat voor het examen worden uitgenodigd voor het examen.

c) Kandidaten die in aanmerking komen voor het mondeling examen en KPSS-scores en de plaats en tijd van het examen Maandag 20.04.2020 Onze algemene directie http://www.saski.gov.tr wordt aangekondigd op internet.

d) Kandidaten van wie de aanvraag is geaccepteerd en die om het examen heeft verzocht, wiens identiteitsgegevens en plaats en datum van het examen worden gevonden "Examendocumenten" Ze hebben toegang vanaf het internetadres www.saski.gov.tr.

e) Kandidaten die niet het recht hebben om het examen af ​​te leggen, worden niet geïnformeerd.

6- PLAATS VAN ONDERZOEK, TIJD EN ONDERWERPEN

In Samsun Small and Sewerage Administration General Meeting Small Meeting Hall (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); voor werving 27/04/2020-08/05/2020 Tussen de data vindt een mondeling examen plaats. Als het mondeling examen niet op dezelfde dag kan worden afgelegd, wordt het de volgende dag voortgezet.

Examenonderwerpen:

Grondwet van Turkije

Atatürks principes en revolutiegeschiedenis

657 Ambtenarenrecht

Basiswetgeving met betrekking tot lokale administraties

Het omvat het meten van professionele en praktische kennis en vaardigheden met betrekking tot de titel van personeel.

7- EVALUATIE VAN HET EXAMEN EN BEZWAAR TEGEN DE EXAMENRESULTATEN

Beoordeling in het examen; Grondwet van Turkije, Principes en Geschiedenis van de revolutie van Atatürk, 657 Law, Local Government 15 in de grondwet kwesties in verband punten, terwijl team titel voor de professionele en praktische kennis en het vermogen heeft van meer dan 40 punten, in totaal 100 punten te meten. Om te slagen in het tentamen moet het rekenkundig gemiddelde van de scores van de leden van de examencommissie minimaal 60 zijn. De belangrijkste prestatiescore van de kandidaten; Het rekenkundig gemiddelde van de mondelinge examenscore en de KPSS-score van onze administratie wordt bepaald en bekend gemaakt op de website van onze administratie.

Als de succespunten van de kandidaten hetzelfde zijn, krijgt de KPSS-score voorrang. Uitgaande van de hoogste prestatiescore wordt het aantal vaste kandidaten bepaald evenals het aantal vaste kandidaten en het aantal vervangende kandidaten. De hoofd- en reservekandidatenlijsten worden bekend gemaakt op het internetadres van de administratie en er wordt een schriftelijke kennisgeving gedaan aan de genoemde kandidaten.

Examencommissie; heeft het recht om sommige of geen van de in de examenaankondiging aangekondigde informatie te ontvangen als zij de prestatiepunten laag of onvoldoende vinden van de kaders die aan het einde van het examen voor de werving zijn aangekondigd.

Tijdens de sollicitaties en procedures worden de onderzoeken van degenen die valse verklaringen afleggen of de waarheid op enigerlei wijze verbergen, ongeldig geacht en worden hun opdrachten niet gemaakt. Zelfs als de benoemingen van dergelijke gevallen worden bepaald, worden hun opdrachten geannuleerd. Deze personen kunnen geen rechten claimen en zullen een strafrechtelijke klacht indienen bij de hoofdaanklager.

Examenresultaten kunnen schriftelijk worden aangevraagd binnen zeven dagen na de bekendmaking van de succeslijst op de website van onze administratie. Het bezwaarschrift wordt binnen zeven dagen afgehandeld door de examencommissie en de betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Aangekondigd.

Voor details van advertentie KLIK HIER


Spoorwegnieuws zoeken

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen