Werving van personeel op het ministerie van Land- en Bosbouw

Ministerie van Land- en Bosbouw om personeel in dienst te nemen
Ministerie van Land- en Bosbouw om personeel in dienst te nemen

Het ministerie van Land- en Bosbouw heeft een nieuwe wervingsaankondiging gepubliceerd. Volgens de aankondiging gepubliceerd via DPB, zal het ministerie van Land- en Bosbouw 25-personeel werven van 09 tot november en 2019 tot december 9.


Ministerie van Land- en Bosbouw, werkzaam bij het Departement Gegevensverwerking, in Bijlage 375 van Besluitwet nr. 6 en op basis van dit artikel, in de Grootschalige Informatieverwerkingseenheden van de Openbare Instellingen en Organisaties gepubliceerd in het Staatsblad van 31.12.2008 en genummerd 27097. Overeenkomstig het achtste artikel van de verordening betreffende de beginselen en procedures betreffende de tewerkstelling van gecontracteerd IT-personeel, zullen 8 (negen) gecontracteerd IT-personeel worden aangeworven door de plaatsing in overeenstemming met de schriftelijke examenvolgorde die door ons ministerie moet worden uitgevoerd.

APPLICATIE VOORWAARDEN

a) Om te voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 657 van de ambtenarenwet nr. 48,

b) Afgestudeerden van vierjarige computer engineering, software engineering, elektrotechniek, elektrotechniek, elektrotechniek en industriële engineering afdelingen van de faculteiten of instellingen voor hoger onderwijs in het buitenland waarvan de gelijkwaardigheid wordt aanvaard door de Hoger Onderwijsraad,

c) (b) anders dan die welke zijn gespecificeerd in de vierjarige onderwijsfaculteiten van technische afdelingen, faculteiten van wetenschappen en literatuur, onderwijs- en opleidingswetenschappen, computer- en technologie-onderwijsafdelingen, statistieken, wiskunde en natuurkunde, of gelijkwaardigheid hiermee door de Hoger Onderwijsraad in het buitenland (Afgestudeerden van deze afdeling kunnen 2-bodemlimieten voor maandelijkse bruto contractkosten aanvragen)

ç) Ten minste 3 (drie) jaar professionele ervaring hebben met software, softwareontwerp en -ontwikkeling en -beheer van dit proces of met het opzetten en beheren van grootschalige netwerksystemen, moet ten minste 5 (drie) jaar en ten minste 657 (vijf) jaar hebben voor anderen. Bij het bepalen van de ervaring, als het IT-personeel, worden de diensten die vallen onder de wet nr. 4 of de gecontracteerde diensten onderworpen aan het decreet Wet 399 met de subclausule (B) van artikel XNUMX van dezelfde wet en de gedocumenteerde dienstperioden als het IT-personeel in de particuliere sector onderworpen aan de Sociale Verzekeringsinstelling in aanmerking genomen).

d) Kennis verschaffen van de hardware van computerrandapparatuur en vastgesteld netwerkbeheer en beveiliging, en documenteren dat zij ten minste twee van de huidige programmeertalen kennen,

e) Voor mannelijke kandidaten moeten zij, als zij niet de leeftijd van actieve militaire dienst hebben bereikt of de leeftijd van militaire dienst hebben bereikt, als actieve militaire dienst hebben gediend of zijn vrijgesteld of uitgesteld of zijn overgebracht naar de reserveklasse.

AANVRAAGFORMULIER EN GESCHIEDENIS

1- referenties; Tussen 25.11.2019 - 09.12.2019, https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu gebeurt elektronisch via het adres. Aangezien de aanvragen elektronisch worden ontvangen, worden aanvragen niet per post of persoonlijk geaccepteerd.

2- Toelating zal worden gedaan met het wachtwoord e-government kandidaten (de www.turkiye.gov.t) de rekening is verplicht. Kandidaten moeten een e-Government-wachtwoord verkrijgen om dit account te kunnen gebruiken. Kandidaten kunnen de envelop met het e-Government wachtwoord persoonlijk verkrijgen bij de Centrale Directie van PTT door de identiteitskaart met het Turkse identiteitsnummer te tonen.

DOCUMENTEN VEREIST VOOR AANVRAAG;

a) Curriculum Vitae, (Kort CV van de kandidaat wordt opgesteld als een enkele pagina en wordt geüpload naar het gedeelte 'Overige informatie' tijdens de aanvraag via e-government.)

b) SSI Service Document, (e-Government SSI-registratie en Service Document-pagina met barcodedocumenten, e-governmentapplicaties tijdens het gedeelte 'Overige informatie' worden geüpload.)

c) Het document met vermelding van de beroepservaring vermeld in artikel (3) van de Algemene Voorwaarden (Het is noodzakelijk om te certificeren dat de beroepservaring wordt doorgegeven als informatiepersoneel, het zal worden geüpload naar het gedeelte 'Overige informatie' tijdens de aanvraag via e-government.)

d) Het document waarin staat dat hij / zij ten minste twee huidige programmeertalen kent die zijn vermeld in (d) van de titel van de algemene voorwaarden (transcript met ten minste 2 semester programmacursus gevolgd, deelname / examencertificaat, enz.) (Aanvraag opgesteld door e-government op één pagina) worden geüpload naar het gedeelte 'Overige informatie'.)
e) De vereiste certificaten voor elke functie in de SPECIALE VOORWAARDEN en de documenten die de beroepservaring of -ervaring aangeven (de gedetailleerde lijst van de certificaten en de gespecificeerde documenten wordt opgesteld als een enkel document en geüpload naar het gedeelte 'Overige informatie' tijdens de aanvraag via e-government.)

EVALUATIE VAN DE TOEPASSINGEN

Als gevolg van het onderzoek van de aanvragen wordt het totaal van zeventig procent van de KPSS-score (KPSS-score van de kandidaat die geen KPSS-score of 70 indient, als 10 beschouwd) en dertig procent van de score in vreemde talen (de score van degenen die geen score voor vreemde talen indienen) wordt als nul beschouwd) Het maximale aantal XNUMX (tien) keer voor elke titel wordt uitgenodigd voor het schriftelijke examen, beginnend met de hoogste score volgens de rangorde.

Als er volgens deze rangorde meer dan één kandidaat is met dezelfde score, worden al deze kandidaten geaccepteerd voor het examen.

Lijst van kandidaten die in aanmerking komen voor het schriftelijk examen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB zal op de site worden geplaatst. Bovendien zal er geen schriftelijke kennisgeving of kennisgeving worden gedaan.

Kandidaten kunnen slechts op één van de aangekondigde posities solliciteren.

EXAMEN ONDERWERPEN, PLAATS EN GESCHIEDENIS

De examenvragen hebben betrekking op alle onderwerpen die zijn gespecificeerd in de technische en speciale voorwaarden van de functie waarop zij van toepassing zijn. 10 (tien) vragen worden over de aangekondigde posities verdeeld. Veelgestelde vragen hebben betrekking op actuele IT-onderwerpen.

Tijd en plaats van het examen samen met de lijst van kandidaten die in aanmerking komen voor het schriftelijk examen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB zal op de site worden geplaatst.

Degenen die niet in aanmerking komen voor een schriftelijk examen, kunnen binnen drie (X) werkdagen, inclusief de publicatiedatum, een beroep doen op het ministerie van Land- en Bosbouw Afdeling Gegevensverwerking, nadat de lijst van degenen die in aanmerking komen voor het schriftelijke examen is gepubliceerd. Bezwaren die niet binnen de gestelde termijn worden ingediend, worden niet aanvaard. Bezwaren worden binnen de 3 (drie) werkdagen door de examencommissie afgerond. De resultaten worden schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.

REVIEW

Kandidaten die 100 en meer scoren boven 70 volledige score aan het einde van het schriftelijk examen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (negen) nobele, 9 (negen) vervangende kandidaten worden bekendgemaakt als winnaar.

Bezwaren tegen de resultaten van de schriftelijke examens moeten binnen 3 (drie) werkdagen worden ingediend bij de IT-afdeling vanaf de datum waarop de resultaten worden bekendgemaakt en worden geëvalueerd door de examencommissie en de bijbehorende universitaire instelling of organisatie.

Als de scores gelijk zijn in het schriftelijk examen; Als de duur van de beroepservaring langer is en de duur van de beroepservaring gelijk is, wordt de recentere universitaire afstudeerdatum onderzocht.

AANKONDIGING VAN EXAMENRESULTATEN

Schriftelijke examenresultaten https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB Het zal worden geplaatst op de site. Bovendien zal er geen schriftelijke kennisgeving of kennisgeving worden gedaan.

Voor details van advertentie KLIK HIER


sohbet

Feza.Net

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen

Gerelateerde artikelen en advertenties