Aankondiging van aanbesteding: Opgraving werkt voor de aanleg van de stortplaatsen voor bouwterreinen, keermuren en laaddrainage op het Sudurağı-station. Extra 4. Tender- en verlichtingswerken

GRAAFMACHINE VULLEN, EXTRA 4. WEGSCHIETEN EN VERLICHTING WORDEN GEMAAKT
TCDD 6. REGIONAAL DIRECTORAAT


Betonskelet, keermuur, graafwerken voor het vormen van losplaatsen voor Sudurağı Station, extra 4. Wegenbouw- en verlichtingswerken zullen worden aanbesteed via openbare aanbestedingsprocedure volgens het artikel 4734 van de wet inzake overheidsopdrachten, genummerd 19. Gedetailleerde informatie over de aanbesteding wordt hieronder gegeven.
Inschrijvingregistratienummer: 2012 / 152691
1 Administratie
a) Adres: Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN / ADANA
b) Telefoon- en faxnummer: 3224575354 - 3225475807
c) E-mailadres: 6bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
d) Het internetadres waar het aanbestedingsdocument te zien is: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-bouwwerkzaamheden
a) Kwaliteit, type en hoeveelheid:
Gedetailleerde informatie over de aard, het type en de hoeveelheid van de tender is te vinden in de administratieve specificaties in het aanbestedingsdocument in EKAP (Electronic Public Procurement Platform).
b) Locatie: Sudurağı Station / KARAMAN
c) Datum van aanvang: binnen 10 dagen vanaf de datum van ondertekening van het contract
levering op de werkplaats begint.
d) Duur van de werkzaamheden: dit is de 90-kalenderdag vanaf de levering van de plaats.

3 - Tender
a) Locatie: TCDD 6. Regional Office Meeting Room (1. Floor)
b) Datum en tijd: 07.11.2012 - 14: 00

4. Voorwaarden die in de inschrijving moeten worden opgenomen en de vereiste documenten en criteria die bij de beoordeling van vakbekwaamheid moeten worden toegepast:
4.1. Algemene voorwaarden voor deelname aan de aanbesteding:
4.1.1. De Kamer van Koophandel en / of Industrie of de Kamer van Handelaars en Ambachtslui of de relevante Kamer van Beroep.
4.1.1.1. Als er een echte persoon, geregistreerd als commerciële en / of industriële kamers of uit de ambachtslieden en ambachtslieden uit de kamer of uit de desbetreffende professional kamer, de eerste aankondiging of het jaar van de biedingen datum, geeft aan dat de registratie van het document,
4.1.1.2. Ingeval een rechtspersoon een rechtspersoon is, het document dat aangeeft dat de rechtspersoon is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en / of Industrie,
4.1.2. Handtekening of Handtekeningcirculaire waaruit blijkt dat zij bevoegd is om te bieden.
4.1.2.1. In het geval van een echte persoon, een notariële handtekeningverklaring.
4.1.2.2. In het geval van een rechtspersoon, de partners van de entiteit volgens haar relevantie, leden of oprichters van een rechtspersoon voor het beheer van de ambtenaren met vermelding van de laatste stand van zaken toont Handelsregister KvK Gazette, bij het ontbreken van deze informatie is allen een handelsregister Gazette toont het Handelsregister Gazette of de kwesties in verband met al deze informatie te tonen notariële handtekening circulaire van rechtspersoonlijkheid met documenten,
4.1.3. Letter of bid bepaald in de administratieve specificatie.
4.1.4. Tijdelijk onderpand gedefinieerd in de beheersspecificatie.
De onderaannemer kan met goedkeuring van de administratie worden bestuurd. Het hele werk kan echter niet worden gedaan aan onderaannemers.
4.1.6 de ingediende om werkervaring op te tonen door een rechtspersoon, als ze behoren tot een partner entiteit meer dan de helft van de aandelen, de handel en de industrie kamers van / handel in de kamer in het handelsregister van kantoren of Certified Public Accountants of openbare accountants gehouden na de eerste aankondiging datum financiële adviseurs document en een document dat aangeeft dat deze voorwaarde het afgelopen jaar ononderbroken is bewaard.
4.2. documenten en criteria dat deze documenten voor economische en financiële kwalificatie:
De criteria voor economische en financiële geschiktheid zijn niet gespecificeerd door de administratie.

4.3. Documenten met betrekking tot beroeps- en technische competentie en de criteria die deze documenten moeten bevatten:
4.3.1. Werkervaring documenten:
Documenten met vermelding van werkervaring met betrekking tot het werk waarop de aanbesteding betrekking heeft of soortgelijke werken, niet minder dan% 50 van de prijs die in de afgelopen vijftien jaar is beloofd en voorgesteld,

De werken die moeten worden aanvaard als vergelijkbaar werk in deze aanbesteding en de engineering- en architectuurafdelingen die als gelijkwaardig aan soortgelijke werken worden beschouwd:
4.4.1. werken zullen worden aanvaard als soortgelijke werkzaamheden in deze aanbesteding:

(A) VI. GROEP: SPOORWEGEN (Infrastructuur + Superstructuur) zal als vergelijkbaar werk worden beschouwd.
4.4.2. Engineering of architectuurafdelingen die als gelijkwaardig aan vergelijkbaar werk worden beschouwd:
Civiele techniek

5 Het voordeligste bod in economische termen wordt bepaald op basis van de prijs.

6. Alleen binnenlandse inschrijvers kunnen aan de aanbesteding deelnemen.

7. Het aanbestedingsdocument bekijken en kopen:
7.1. Het aanbestedingsdocument is te vinden op het adres van de administratie en TNCD 150 voor 6 TRY (Turkse lira). Regionaal vastgoed en bouwdirectoraat (6. Floor 611 Number Room) kan worden gekocht bij.
7.2. De inschrijvers zijn verplicht om het aanbestedingsdocument te kopen of het via e-handtekening te downloaden via EKAP.

8. TCDD 6 tot biedingen, veilingdatum en -tijd. De regionale directie onroerend goed en bouw (6. Floor 611 Number Room) kan handmatig worden afgeleverd of per aangetekend schrijven naar hetzelfde adres worden gestuurd.

9. Biedingen van bieders worden gegeven in de vorm van een biedingseenheidsprijs op de totale prijs, berekend door de hoeveelheid van elk artikel te vermenigvuldigen met de aangeboden eenheidsprijzen voor deze artikelen. Als gevolg van de aanbesteding wordt het contract met de eenheidsprijs met de inschrijver ondertekend.
In deze aanbesteding wordt de inschrijving voor het hele werk ingediend.

10. Inschrijvers dienen een biedingsbrief in te dienen waarvan het door hen bepaalde bedrag niet lager is dan% 3 van de aangeboden prijs.

11. De geldigheidsperiode van de biedingen is 60 (zestig) kalenderdagen vanaf de tenderdatum.

12. De aanbesteding kan niet als consortium worden ingediend.

13. Andere problemen:
Grenswaarde factor die moet worden toegepast in veiling (N): 1,20

De prestatieafdracht wordt voor onbepaalde tijd genomen.

aanbestedingsdocument


sohbet

Feza.Net

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen

Gerelateerde artikelen en advertenties