Directoraat-generaal Bosbouw 102 Werving van gecontracteerd personeel uit te voeren

Directoraat-generaal Bosbouw 102 Werving van gecontracteerd personeel uit te voeren
Directoraat-generaal Bosbouw 102 Werving van gecontracteerd personeel uit te voeren

Met betrekking tot de tewerkstelling van gecontracteerd personeel gepubliceerd in het staatsblad van 657 en genummerd 4 gehecht aan het decreet van 06.06.1978 en genummerd 7/15754, om te worden tewerkgesteld in de provinciale eenheden van de algemene directie bosbouw overeenkomstig paragraaf (B) van artikel 28.06.2007 van de ambtenarenwet nr. 26566. In overeenstemming met clausule (b) van bijlage 2 van de principes inzake wijziging van de principes, "zonder een schriftelijk en / of mondeling examen af ​​te leggen, op basis van de KPSS (B) groepsscore" Appendix-1 In totaal zullen 2 gecontracteerde personeelsleden worden geworven uit de graduaties vermeld in.

AANVRAAGPROCEDURES


Kandidaten tussen 14.10.2020-21.10.2020 http://isealim.ogm.gov.tr Ze zullen van toepassing zijn met e-Government-wachtwoorden van het systeem op. Het aanmeldingsproces eindigt om 21.10.2020:23 uur in de nacht van 59. Deze periode wordt niet verlengd. Aanvragen die persoonlijk, per post, petitie of anderszins zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Kandidaten moeten vóór de sollicitatieprocedure een e-Government-wachtwoord verkrijgen.

Elke kandidaat kan zich slechts vanaf één trainingsprogramma aanmelden voor de posities die zijn vermeld in BIJLAGE 2 in de aankondiging.

Kandidaten kunnen maximaal 2 voorkeuren aangeven voor functies met minder dan 10 provincies in Annex-10 en voor functies met meer dan 10 provincies.

Voor details van advertentie KLIK HIERbabbelen

Wees de eerste om te reageren

Beoordelingen